Trang chủ » Blog » Tổng hợp các bài thực hành lập trình

Tổng hợp các bài thực hành lập trình

bởi CodeGym | 26/12/2023 15:37 | Bài thực hành | Blog

I/ Bài thực hành: Bootcamp Preparation

 1. Thuật toán chuyển đổi nhiệt độ
 2. Thuật toán game đoán số
 3. Clone dự án từ Git
 4. Tạo dự án mới trên GitHub
 5. Sử dụng các thẻ HTML cơ bản
 6. Tạo form cơ bản
 7. Tạo một form tìm kiếm Google
 8. Tạo bảng cơ bản
 9. Tạo bảng nâng cao
 10. Hiển thị đầu ra
 11. Nhúng JavaScript
 12. Khai báo và sử dụng biến
 13. Sử dụng toán tử
 14. Kiểm tra năm nhuận
 15. Luyện tập với cấu trúc if/else
 16. Luyện tập với cấu trúc if…else…if
 17. Luyện tập với cấu trúc switch-case
 18. Luyện tập với toán tử ba ngôi
 19. Sự kiện chuột
 20. Sự kiện bàn phím
 21. Sử dụng vòng lặp for
 22. Sử dụng vòng lặp while
 23. Sử dụng vòng lặp do-while
 24. Sử dụng vòng lặp lồng nhau
 25. Tạo và thao tác với mảng
 26. Đảo ngược các phần tử trong mảng
 27. Tìm giá trị trong mảng
 28. Tìm giá trị lớn nhất trong mảng
 29. Tạo bàn cờ caro đơn giản
 30. Tạo và gọi hàm
 31. Chuyển đổi nhiệt độ
 32. Tìm giá trị nhỏ nhất của mảng
 33. Xây dựng lớp Date
 34. Xây dựng lớp Hình Tròn
 35. Funny circles
 36. Xây dựng lớp mô phỏng sự hoạt động của đèn pin

II/ Bài thực hành: Angular

 1. Sử dụng Adobe Color
 2. Sử dụng màu sắc trong trang web
 3. Biến và kiểu dữ liệu
 4. Câu lệnh điều kiện và vòng lặp
 5. Mảng
 6. Hàm
 7. Đối tượng
 8. Promise
 9. Chức năng thay đổi font-size
 10. Hiển thị thông tin thú nuôi
 11. Cài đặt thư viện bootstrap cho app Angular
 12. Tạo ứng dụng Hackernews
 13. Ứng dụng Name-Card
 14. Ứng dụng Progress Bar
 15. Tạo ứng dụng todo
 16. Ứng dụng tính thời gian đã sống
 17. Ứng dụng nghe nhạc
 18. Ứng dụng Gallery
 19. Ứng dụng blog

III/ Bài thực hành: PHP căn bản

 1. Ứng dụng hiển thị thời gian của server
 2. Chức năng đăng nhập
 3. Hiển thị danh sách khách hàng
 4. Ứng dụng Từ điển đơn giản
 5. Lọc danh sách khách hàng
 6. Tạo layout cho trang web
 7. Xem log của ứng dụng web
 8. Lớp hình chữ nhật
 9. Đếm số lượng đối tượng của một lớp
 10. Tạo một đối tượng duy nhất của lớp
 11. Quản lí sản phẩm
 12. Hệ các đối tượng hình học
 13. Lớp Animal và interface Edible
 14. Triển khai interface ‘Comparator’ để so sánh các lớp hình học
 15. Triển khai interface ‘Comparable’ cho các lớp hình học
 16. Refactoring – đổi tên biến và tách hằng
 17. Refactoring – tách biến
 18. Refactoring – tách phương thức
 19. Triển khai lớp List đơn giản
 20. Triển khai lớp LinkedList đơn giản
 21. Tìm kiếm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
 22. Khai báo lớp exception tuỳ biến
 23. Kiểm tra ký tự đầu tiên của chuỗi có phải là chữ hoa không
 24. Tạo và xoá CSDL trên PHPMyAdmin
 25. Nhập và xuất CSDL trên PHPMyAdmin
 26. Làm việc với CSDL
 27. Thao tác với bảng
 28. Tạo khoá chính
 29. Tạo khoá ngoại
 30. Vẽ thiết kế của CSDL có sẵn
 31. Truy vấn dữ liệu nâng cao
 32. Truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng
 33. Câu lệnh GROUP BY
 34. Các hàm thông dụng trong SQL
 35. Chỉ mục trong MySql
 36. Store Procedure
 37. Truyền tham số vào Store Procedure
 38. View trong MySql
 39. Thực thi các câu lệnh CRUD trên CSDL có sẵn
 40. Ứng dụng quản lý khách hàng
 41. Sử dụng box model
 42. Tạo bố cục cơ bản
 43. Tạo menu dọc
 44. Tạo menu ngang
 45. Tạo bố cục các fixed header và fixed footer
 46. RWD với DIV và CSS
 47. Tạo layout trong Bootstrap

KHÁM PHÁ VÀ DOWNLOAD CÁC TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH TẠI ĐÂY

>> Xem ngay Devworld – Cẩm nang giúp lập trình viên phát triển bền vững với nghề lập trình

Download - Giáo trình thuật toán

2 + 10 =

Tags:

1 Lời bình

 1. Bùi Mừng

  Tài liệu tự học python

  Hồi đáp

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

11 + 12 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM