DevWorld

Thế giới nghệ nhân phần mềm

Ấn phẩm dành riêng cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam

DevWorld là ấn phẩm dành riêng cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam, với mục đích xây dựng, chia sẻ và phát triển tri thức về lập trình nói riêng và công nghệ nói chung cho cộng đồng chúng ta.

Với chủ đề Thế giới Nghệ nhân Phần mềm – ấn phẩm giúp cộng đồng lập trình viên tìm hiểu và thảo luận nhiều hơn về nghề nghiệp của mình, về các đóng góp và định hướng phát triển của ngành nghề cũng như của từng cá nhân.

Nội dung chính của tài liệu

Cuốn tài liệu mang đến cho quý bạn đọc nhiều thông tin hữu ích về ngành nghề, nhiều câu chuyện thú vị về cuộc sống của các lập trình viên, đó có thể là những lời khuyên hữu ích – đặc biệt là dành cho các bạn lập trình viên trẻ mới vào nghề.

 1. Phần mềm cũng thủ công
 2. Hiểu đúng về nghề thủ công phần mềm
 3. Thế giới của các lập trình viên đang thay đổi
 4. Lập trình viên: làm vì đam mê hay vì tiền 
 5. Lập trình viên và câu chuyện phát hành sản phẩm
 6. DevOps – Giải pháp phát hành phần mềm nhanh chóng
 7. Tự động hóa hoạt động kiểm thử – nhu cầu của phát
 8. triển phần mềm hiện đại
 9. Các nguyên lý mã sạch: Hãy trở thành một lập trình
 10. viên tốt hơn
 11. Code refactoring – Tái cấu trúc mã nguồn
 12. Coderetreat – Các phiên luyện tập sâu
 13. Không cảm xúc, lập trình viên khó tiến xa
 14. Coder: một nghề chân chính, một nghề cần vinh danh

Xem trước