Mục đích

Luyện tập tạo form

Mô tả- Tạo form cơ bản

Tạo form như mẫu sau. Font chữ sử dụng trên form là: “Lucida Grande”,”Lucida Sans Unicode”, Tahoma, sans-serif.

Tạo form cơ bản

Để hoàn thành bài thực hành, học viên cần:

  • Đưa mã nguồn lên GitHub
  • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo file html đặt tên simpleform.html

Bước 2: Thêm thẻ <form> vào.

Bước 3: Thêm các phần tử vào form

Tạo tùy chọn với select … option

Tạo radio button

Tạo textfield

Tạo button

Bước 4: Tạo style về font chữ áp dụng toàn bộ form

Sử dụng style vừa tạo:

Bước 5: Mở file simpleform.html bằng trình duyệt. Quan sát kết quả.

Trong bài thực hành này chúng ta đã luyện tập tạo form với các phần tử cơ bản text, button, radio, select. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: Trở thành Kỹ sư cầu nối, lương trên 1000$/tháng chỉ sau 4 tháng học lập trình


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.