Khó khăn nhỏ về tài chính không cản trở ước mơ lớn

trên con đường sự nghiệp của bạn

Khó khăn nhỏ về tài chính không cản trở ước mơ lớn trên con đường sự nghiệp của bạn

Bạn đã tìm được khóa học phù hợp nhưng
chưa chuẩn bị đủ tiền học?
Bạn đã tìm được khóa học phù hợp nhưng
chưa chuẩn bị đủ tiền học?
Kể từ tháng 10/2021, CodeGym hợp tác với Rootopia để cung cấp giải pháp bảo trợ tài chính cho học viên.
Chương trình hỗ trợ lên đến 60% học phí để bạn có thể yên tâm học tập, với chi phí tín dụng bỏ ra nhỏ chỉ bằng một cốc cà phê.

Ưu đãi dành riêng cho học viên CodeGym

Bảng tính chi phí theo mức lãi suất 50% (mức chưa áp dụng ưu đãi 20/10)

Thời hạn hoàn trả gốc: Tuỳ chọn hàng tháng hoặc cuối kỳ.
Thời hạn trả lãi: Trả một lần ngay khi yêu cầu bảo trợ được duyệt.