Mục tiêu

Ứng dụng Name-Card- Nắm bắt được về các thao tác với component trong Angular.

Mô tả- Ứng dụng Name-Card

Tạo ứng dụng NameCard để hiển thị thông tin của một người.

Hướng dẫn

Bước 1: Khởi tạo project với ng cli

Bước 2: Khởi tạo một component mới trong project và đặt tên là name-card

Bước 3: Tạo mới thuộc tính để component cha có thể truyền vào tên, email và số điện thoại

Bước 4: Đặt template như sau:

Bước 5: đặt style cho component

Bước 6: Thêm namecard component vào app component:

Bước 7: Kiểm tra kết quả có giống với hình sau:

Ứng dụng Name-Card

xem thêm mã nguồn tham khảo tại đây !

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập các thao tác với component trong Angular. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.