[Thực hành] Luyện tập với cấu trúc switch-case

Apr 13, 2020 | Bài thực hành, Blog | 0 comments

Luyện tập với cấu trúc switch-case- xem video tại: https://drive.google.com/file/d/1fDRq77DfcDS20YV9jG9j2R_dLLg6semP/view

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng cấu trúc switch-case.

Mô tả- luyện tập với cấu trúc switch-case

Để hoàn thành bài thực hành, học viên cần:

 • Đưa mã nguồn lên GitHub
 • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Bài 1: Viết lại cấu trúc if sau thành cấu trúc switch

if (browser == 'Edge') {
  alert("You've got the Edge!");
} else if (browser == 'Chrome' || browser == 'Firefox' || browser == 'Safari' || browser == 'Opera') {
  alert('Okay we support these browsers too');
} else {
  alert('We hope that this page looks ok!');
}

Hướng dẫn

switch (browser) {
  case 'Edge':
    alert("You've got the Edge!");
    break;
  case 'Chrome':
  case 'Firefox':
  case 'Safari':
  case 'Opera':
    alert('Okay we support these browsers too');
    break;
  default:
    alert('We hope that this page looks ok!');
}

Bài 2: Viết lại cấu trúc if sau thành cấu trúc switch

let a = prompt('a?', '');

if (a == 0) {
  alert(0);
}

if (a == 1) {
  alert(1);
}

if (a == 2 || a == 3) {
  alert('2,3');
}

Hướng dẫn

let a = prompt('a?', '');
switch (a) {
  case 0:
    alert(0);
    break;
  case 1:
    alert(1);
    break;
  case 2:
  case 3:
    alert('2,3');
    break;
}

Bài 3: Sử dụng cấu trúc if…else, nhập vào một số, kiểm tra giá trị của số nhập vào

 • Nếu số đó lớn hơn 0 hiển thị 1
 • Còn lại nếu số đó nhỏ hơn 0 thì hiển thị -1
 • Còn lại hiển thị 0

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo file sign.html

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <script>
  //code vào đây
  </script>
</body>

</html>

Bước 2: Khai báo biến value nhận giá trị đầu vào từ hộp thoại, mặc định không nhập gì value = 0

let value = prompt('Type a number', 0);

Bước 3: Viết khối if…else..if

if (value > 0) {
  alert(1);
} else if (value < 0) {
  alert(-1);
} else {
  alert(0);
}

Bước 4: Thực thi chương trình. Nhập giá trị 0, -5, 5. Quan sát kết quả nhận được

Bước 5: Thay thế cấu trúc if bằng cấu trúc switch…case. Làm lại các bước như trên.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng cấu trúc switch-case. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: [Học nghề] Thực hành, Thực hành, Thực hành

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY 

098 953 44 58

Nhận tư vấn, định hướng 1-1

Điền và gửi thông tin cá nhân để được tư vấn miễn phí về các chương trình học.

11 + 10 =