Mục tiêu

Luyện tập sử dụng pseudo-code và Flowchart để mô tả giải thuật.

Mô tả – Thuật toán chuyển đổi nhiệt độ

Trong phần này, chúng ta sẽ luyện tập việc sử dụng Pseudo-code và Flowchart để mô tả thuật toán chuyển đổi nhiệt độ giữa các độ đo khác nhau.

Mô tả thuật toán nhập một giá trị là độ 0C (Celsius) và chuyển nó sang độ 0F (Fahrenheit).

Công thức chuyển đổi:

Hãy sử dụng bút và giấy để viết các giải thuật, sau đó chụp ảnh màn hình và nộp lên bài thực hành này trên CodeGymX.

Hướng dẫn thực hiện

Pseudo-code – Chuyển độ C sang F

Lưu đồ

Mã hóa phần mềm giả mã và dòng chảy

Trên đây CodeGym đã hướng dẫn bạn sử dụng pseudo-code và Flowchart để mô tả giải thuật. Hãy chụp ảnh màn hình và nọp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: 150 thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành IT

 


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.