Mục tiêu

 Luyện tập gửi dữ liệu từ form lên server- tạo form tìm kiếm Google.

Mô tả- Tạo một form tìm kiếm Google

Sử dụng trang tìm kiếm của Google, tạo một form tìm kiếm.

Để hoàn thành bài thực hành, học viên cần:

  • Đưa mã nguồn lên GitHub
  • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo một trang web HTML

Bước 2: Tiếp tục tạo một form đơn giản với một input text và một submit button.

Bước 3: Đưa URL của Google Search vào form.

Cài đặt các thuộc tính cho form:

  • method=”GET”
  • action=”https://www.google.com.vn/search”

Sau đó, đặt tên cho thẻ input: name=”q”.

Bước 4: Dùng thử

Đầu tiên, bạn hãy mở trang web, nhập từ muốn tìm kiếm và nhấn nút Tìm kiếm, quan sát kết quả. Sau đó, bạn hãy thử thay đổi thuộc tính method và tiếp tục quan sát. Vậy, nếu muốn sử dụng trang tìm kiếm của Bing thì làm thế nào?

Trên đây CodeGym đã hướng dẫn bạn gửi dữ liệu từ form lên sever. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: Trở thành Kỹ sư cầu nối, lương trên 1000$/tháng chỉ sau 4 tháng học lập trình


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.