[Thực hành] Nhúng JavaScript- CodeGym.vn

Apr 10, 2020 | Bài thực hành, Blog | 0 comments

Nhúng JavaScript – xem video tại: https://drive.google.com/file/d/1dbd4rR2J1gbfIJSTPUJQbk32NCARoi4N/view

Mục tiêu

Luyện tập các cách nhúng mã Javascript vào trong trang HTML.

Mô tả- Nhúng mã JavaScript

Trong phần này, chúng ta sẽ luyện tập cách để nhúng mã JavaScript vào trong trang HTML.

Để hoàn thành bài tập, bạn cần:

  • Đưa mã nguồn lên một repository trên GitHub
  • Dán mã nguồn của repository lên phần nộp bài tập trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bài tập 1: Tạo một trang web với một nút. Chèn mã Javascript vào trong thẻ <button> để hiển thị một lời chào khi người dùng nhấn chuột vào nút đó.

<button type="button" onclick="alert('Xin chào!');">Click Me!</button>

Bài tập 2: Tạo một trang web với một nút. Sử dụng thẻ <script> và khai báo một hàm đơn giản. Gọi hàm này khi người dùng nhấn chuột vào nút.

<button type="button" onclick="showMessage();">Click Me!</button>
<script>
function showMessage(){
    alert('Xin chào!');
}
</script>

Bài tập 3: Hãy tách đoạn mã Javascript ở Bài tập 2 ra một file Javascript riêng và nhúng vào trang HTML.

Trên đây CodeGym đã hướng dẫn bạn cách nhúng mã JS vào trong trang HTML. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: PHP trên 2 trang giấy- tài liệu miễn phí từ CodeGym

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY 

098 953 44 58

Nhận tư vấn, định hướng 1-1

Điền và gửi thông tin cá nhân để được tư vấn miễn phí về các chương trình học.

13 + 1 =