PHÒNG TRUYỀN THỐNG

Hơn 3000 cựu học viên của CodeGym đã tốt nghiệp

trở thành lập trình viên tại các doanh nghiệp

NGUYỄN THÁI BÌNH

Lớp:  JAVA-C0220H1
Công ty: VnDirect

DƯƠNG TIẾN ĐẠT

Lớp: PHP-C0319H1
Công ty: TTC-Solutions

NGUYỄN VĂN ĐỨC

Lớp: JAVA-C0220H1
Công ty: IFI Solution

HỒ LÊ NGỌC TRUYỀN

Lớp:  JAVA-C1018K1
Công ty: BITEL

ĐỖ ĐỨC THANH

Lớp: PHP-C0719K1
Công ty: TTC-Solutions

TRẦN VĂN HUY

Lớp: PHP-C0619K1
Công ty: TTC-Solutions

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Lớp: PHP-C0619I1
Công ty: Techvify

HOÀNG ĐỨC DUY

Lớp:  JAVA-C0719I1
Công ty: Nexcert Vietnam Corp

NGUYỄN DIỆU THUÝ

Lớp: PHP-C0619I1
Công ty: DivineCorp

ĐỖ HOÀNG VĨNH

Lớp: PHP-C0718G1
Công ty: Grooo International

LÊ NGỌC HUYỀN

Lớp: JAVA-C0719G1
Công ty: AgileTech

HOÀNG MINH PHÚC THIỆN

Lớp: PHP-C1218H1
Công ty: Appota

LÊ ĐỨC ANH

Lớp: JAVA-C0219I1
Công ty: FPT Software

TRẦN NHẬT ANH

Lớp: JAVA-C1018K1
Công ty: Biplus

TRẦN ĐỨC CHUNG

Lớp: JAVA-C0219I1
Công ty: Septeni Technology

HÀ THIÊN VÂN

Lớp: JAVA-C0519G1
Công ty:  JetArt (Đà Nẵng)

LÂM THẾ VŨ

Lớp: JAVA-C0719G1
Công ty: FPT Software (Đà Nẵng)

TRƯƠNG TẤN HẢI

Lớp: JAVA-C0619I1
Công ty: CodeGym Đà Nẵng

LÊ THỊ KIỀU TRANG

Lớp: PHP-C0219H1
Công ty:  DEHA Software Huế

NGÔ PHAN ANH NHẬT

Lớp: JAVA-C0419H1
Công ty: 3S Intersoft Huế

NGUYỄN VŨ HỒ HẢI

Lớp: JAVA-C0419H1
Công ty: 3S Intersoft Huế

NGUYỄN ĐĂNG PHONG

Lớp: .NetCore – C0619G1
Công ty: 3S Intersoft Huế

NGUYỄN CHÍ THANH

Lớp: PHP – C0119G1
Công ty: Be Plus Đà Nẵng

NGUYỄN ĐỨC HUY

Lớp: .NetCore – C0619G1
Công ty: Saishunkan System

PHAN THIÊN HOÀNG

Lớp: PHP – C0319I1
Công ty: CodeGym Huế

NGUYỄN QUANG TRÍ

Lớp: .NetCore – C0619G1
Công ty: Saishunkan System

NGUYỄN QUỐC BÁO

Lớp: .NetCore – C0619G1
Công ty: 3S Intersoft Huế

NGUYỄN ĐÌNH HUỲ

Lớp: PHP-C0619K1
Công ty: DEHA

NGUYỄN ĐỒNG CHÍNH

Lớp: JAVA-C0819H1
Công ty: TTC- Solutions

TRỊNH DUY HẬU

Lớp: JAVA- C0718G1
Công ty: FSoft

NGÔ QUÝ NGỌC

Lớp: JAVA-C0219I1
Công ty: NTQ Solution

DƯƠNG QUANG HUY

Lớp: PHP-C0219G1
Công ty: LOTTE DATA COMMUNICATION VIETNAM

TRƯƠNG PHƯƠNG NAM

Lớp: JAVA-C0219I1
Công ty: NTQ-SOLUTION

BÙI ANH TUẤN

Lớp: JAVA-C0818G1
Công ty: Tinh Vân

PHAN TRỌNG ĐÔNG

Lớp: PHP-C0219G1
Công ty: LOTTE DATA COMMUNICATION VIETNAM

DƯƠNG TUẤN ANH

Lớp: PHP-C0719K1
Công ty: Agilead Global

NGUYỄN KIM HÀ

Lớp: JAVA-C0519I2
Công ty: TTC-Solutions

HỒ XUÂN HOÀNG DƯƠNG

Lớp: JAVA-C0719G1
Công ty: FTL

NGUYỄN VĂN LINH

Lớp: PHP-C0319G1
Công ty: (Freelancer)

ĐÀM QUANG ĐỨC

Lớp: PHP-C0619K1
Công ty: VNP Group

PHAN VŨ PHÁT

Lớp:  JAVA-C0219I1
Công ty: FPT Software

NGUYỄN THÀNH LINH

Lớp: C0318G1
Công ty: FPT Software

ĐỖ THÁI HƯNG

Lớp: JAVA-C1018K1
Công ty: Septeni Technology

LÊ THANH TÙNG

Lớp: JAVA-C0719G1
Công ty: Segu

TRẦN XUÂN HƯỞNG

Lớp: PHP-C0719K1
Công ty: House

LÊ DUY HUẤN

Lớp: PHP-C0718G2
Công ty: Deha

TRẦN THANH HẢI

Lớp: Java-C0919G1
Công ty: CodeGym

BÙI SINH HUY

Lớp: PHP-C1218H1
Công ty: NTQ Solution

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Lớp: JAVA-C0318G1
Công ty: NAL

TÔ ANH TÚ

Lớp: Java-C0119G1
Công ty: HD Soft

NGUYỄN NGỌC VINH

Lớp: PHP-C0719K1
Công ty: TTC-Solutions

NGUYỄN TRỌNG TRUNG

Lớp: JAVA-C1018K1
Công ty: Septeni Technology

LÊ THỊ KIỀU TRINH

Lớp: PHP-C0918G1
Công ty: DEHA

NGUYỄN KHẮC THẾ

Lớp: JAVA-C0318G1
Công ty: CodeGym

NGUYỄN HOÀNG VIỆT

Lớp: JAVA-C0618G1
Công ty: FPT Software

NGUYỄN HOÀNG LONG

Lớp: JAVA-C0718G1
Công ty: NCC Soft

NGUYỄN HOÀNG SƠN

Lớp: JAVA-C0818G1
Công ty: Vela Corp

ĐẶNG THIÊN HOÀNG

Lớp: JAVA-C0919H1
Công ty: ITSOL

NGUYỄN XUÂN HÒA

Lớp: JAVA-C0318G1
Công ty: Midas Protocol

ĐÀO NHƯ ANH

Lớp: JAVA-C0619H1
Công ty: Freelance Designer

TRẦN VIỆT ĐỨC

Lớp: JAVA-C1018K1
Công ty: Septeni Technology

HOÀNG MINH CHÍNH

Lớp: PHP-C1218H1
Công ty: Stringee

NGÔ ĐỨC HẢI

Lớp: JAVA-C0219I1
Công ty: Ngân lượng – NextTech

TRỊNH CÔNG SƠN

Lớp: JAVA-C0818G1
Công ty: RikkeiSoft

TRẦN TRUNG HIẾU

Lớp:  JAVA-C0318G1
Công ty: FPT Software

VŨ ĐỨC PHÚ

Lớp: JAVA-C1018K1
Công ty: Septeni Technology