HƠN 500 CỰU HỌC VIÊN CỦA CODEGYM ĐÃ TỐT NGHIỆP VÀ TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

NGUYỄN ĐÌNH HUỲ

Lớp: PHP-C0619K1
Công ty: DEHA

NGUYỄN ĐỒNG CHÍNH

Lớp: JAVA-C0819H1
Công ty: TTC- Solutions

TRỊNH DUY HẬU

Lớp: JAVA- C0718G1
Công ty: FSoft

NGÔ QUÝ NGỌC

Lớp: JAVA-C0219I1
Công ty: NTQ Solution

DƯƠNG QUANG HUY

Lớp: PHP-C0219G1
Công ty: LOTTE DATA COMMUNICATION VIETNAM

TRƯƠNG PHƯƠNG NAM

Lớp: JAVA-C0219I1
Công ty: NTQ-SOLUTION

BÙI ANH TUẤN

Lớp: JAVA-C0818G1
Công ty: Tinh Vân

PHAN TRỌNG ĐÔNG

Lớp: PHP-C0219G1
Công ty: LOTTE DATA COMMUNICATION VIETNAM

DƯƠNG TUẤN ANH

Lớp: PHP-C0719K1
Công ty: CodeGym Việt Nam

HỒ XUÂN HOÀNG DƯƠNG

Lớp: JAVA-C0719G1
Công ty: FTL

ĐỖ ĐỨC THANH

Lớp: PHP-C0719K1
Công ty: TTC-Solutions

TRẦN VĂN HUY

Lớp: PHP-C0619k1
Công ty: TTC-SOLUTIONS

ĐÀM QUANG ĐỨC

Lớp: PHP-C0619K1
Công ty: VNP Group

LÊ THANH TÙNG

Lớp: JAVA-C0719G1
Công ty: Segu

ĐỖ HOÀNG VĨNH

Lớp: PHP-C0718G1
Công ty: Grooo International

ĐỖ THÁI HƯNG

Lớp: JAVA-C1018G1
Công ty: Septeni Technology

TRẦN XUÂN HƯỞNG

Lớp:PHP-C0719K2
Công ty: House

BÙI SINH HUY

Lớp: PHP- C1218H1
Công ty: NTQ Solution

LÊ DUY HUẤN

Lớp: PHP-C0718G2
Công ty: Deha