Mục tiêu

Luyện tập xử lý sự kiện bàn phím – xem video tại: https://drive.google.com/file/d/1rM67hy5Q2OfuayPzp4t0_ku7srMDD5a2/view

Mô tả- sự kiện bàn phím

Di chuyển hình ảnh nhân vật Nobita lên, xuống, sang trái, sang phải sử dụng các phím tương ứng. Việc này được thực hiện bằng cách thay đổi thuộc tính tọa độ của thẻ khi xử lý event.

Sự kiện bàn phím

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

  • Đưa mã nguồn lên GitHub
  • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Các bước thực hiện

Bước 1: Chèn ảnh nobita.jpg vào

Bước 2: Xây dựng các hàm xử lý khi nhấn phím lên

Bước 3: Xây dựng các hàm xử lý khi nhấn phím xuống

Bước 4: Xây dựng các hàm xử lý khi nhấn phím sang trái

Bước 5: Xây dựng các hàm xử lý khi nhấn phím sang phải

Bước 6: Xây dựng các hàm nhận các phím

Bước 7: Xây dựng hàm doReady()

Bước 8: Gọi hàm doReady()

Bước 9: Chạy chương trình. Sử dụng các phím lên-xuống-sang trái-sang phải để di chuyển ảnh và quan sát kết quả.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập xử lý sự kiện bàn phím. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.