[Thực hành] Sử dụng vòng lặp lồng nhau

15/04/2020 | Bài thực hành, Blog | 0 Lời bình

Trang chủ » Blog » [Thực hành] Sử dụng vòng lặp lồng nhau

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng vòng lặp lồng nhau – xem video tại: https://drive.google.com/file/d/1sCr6dkBQ8Vd-fdhqTrUtDKBhl9JGGz8a/view

Mô tả- sử dụng vòng lặp lồng nhau

Chương trình hiển thị bảng với dữ liệu như sau

Sử dụng vòng lặp lồng nhau

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

 • Đưa mã nguồn lên GitHub
 • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bước 1: Phân tích vòng lặp sử dụng trong bài toán

Vòng lặp for ngoài dùng để in ra số dòng. Gồm 10 dòng. Do đó vòng lặp sẽ là:

for (i = 1; i <= 10; i++)

Vòng lặp trong in ra giá trị từng cột trên mỗi dòng. Gồm 10 cột cho mỗi dòng. Do đó vòng lặp sẽ là:

for (j = 1; j <= 10; j++)

Mỗi cột có giá trị bằng i * j.

Bước 2: Viết mã sử dụng vòng lặp for

<script>
let sout;
sout = "<table border='1' width='300' cellspacing='0' cellpadding='3'>"
for (i = 1; i <= 10; i++) {
  sout = sout + "<tr>";
  for (j = 1; j <= 10; j++) {
    sout = sout + "<td>" + i * j + "</td>";
  }
  sout = sout + "</tr>";
}
sout = sout + "</table>";
document.write(sout);
</script>

Bước 3: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả.

Bước 4: Thay đổi mã trên với vòng lặp while

<script language="javascript">
let sout, i, j;
sout = "<table border='1' width='300' cellspacing='0' cellpadding='3'>";
i = j = 1;
while (i <= 10) {
  sout = sout + "<tr>";
  while (j <= 10) {
    sout = sout + "<td>" + i * j + "</td>";
    j++;
  }
  sout = sout + "</tr>";
  j = 1;
  i++;
}
sout = sout + "</table>";
document.write(sout);
</script>

Bước 5: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả

Trên đây CodeGym đã cùng bạn luyện tập sử dụng vòng lặp lồng nhau. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tạo và sử dụng USER FUNCTION

Tạo và sử dụng USER FUNCTION

Với các vấn đề mà các FUNCTION không giải quyết được. Thì chúng ta phải tự tạo ra một FUNCTION để sử dụng, hay còn gọi là USER FUNCTION.

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Nhận tư vấn, định hướng 1-1

Điền và gửi thông tin cá nhân để được tư vấn miễn phí về các chương trình học.

5 + 11 =