Mục đích

Luyện tập sử dụng các thẻ HTML cơ bản <h1>, <p>, <a>, <img>

Mô tả- Sử dụng thẻ HTML cơ bản

Tạo trang web hiển thị nội dung như sau. Dữ liệu trên trang được định dạng ứng với các thẻ.

Sử dụng thẻ HTML

Để hoàn thành bài thực hành, học viên cần:

  • Đưa mã nguồn lên GitHub
  • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo cấu trúc tài liệu HTML

Bước 2: Đưa từng nội dung vào giữa cặp thẻ <body></body>

Bước 3: Đưa tiếp nội dung vào

Bước 4: Chèn ảnh tạo liên kết

Bước 5: Chạy chương trình. Xem kết quả hiển thị.

Xem thêm: Trở thành Kỹ sư cầu nối, lương trên 1000$/tháng chỉ sau 4 tháng học lập trình


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.