[Thực hành] Sử dụng thẻ HTML cơ bản

Apr 8, 2020 | Bài thực hành, Blog | 0 comments

Mục đích

Luyện tập sử dụng các thẻ HTML cơ bản <h1>, <p>, <a>, <img>

Mô tả- Sử dụng thẻ HTML cơ bản

Tạo trang web hiển thị nội dung như sau. Dữ liệu trên trang được định dạng ứng với các thẻ.

Sử dụng thẻ HTML

Để hoàn thành bài thực hành, học viên cần:

 • Đưa mã nguồn lên GitHub
 • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo cấu trúc tài liệu HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>HTML links</title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

Bước 2: Đưa từng nội dung vào giữa cặp thẻ <body></body>

<h1>HTML: HyperText Markup Language</h1>

Bước 3: Đưa tiếp nội dung vào

<p>Tim Berners-Lee invented the first browser at CERN, to enable researchers to share their research with eachother.</p>

Bước 4: Chèn ảnh tạo liên kết

<a target="_blank" href="http://home.web.cern.ch/topics/birth-web">Read more about the history of HTML
    <p>
    <img src="https://www.kasandbox.org/programming-images/misc/tim-berners-lee-webpage.png" width="300">
    <br/>Image courtesy CERN  
    </p>      
</a>

Bước 5: Chạy chương trình. Xem kết quả hiển thị.

Xem thêm: Trở thành Kỹ sư cầu nối, lương trên 1000$/tháng chỉ sau 4 tháng học lập trình

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY 

098 953 44 58

Nhận tư vấn, định hướng 1-1

Điền và gửi thông tin cá nhân để được tư vấn miễn phí về các chương trình học.

9 + 7 =