Mục tiêu

Luyện tập tạo bảng cơ bản

Mô tả- Tạo bảng cơ bản

Tạo trang web hiển thị nội dung như sau:

Tạo bảng cơ bản

Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo file tablesimple.html

Bước 2: Sử dụng thẻ table, tr, th, td tạo bảng gồm 7 dòng và mỗi dòng chứa 3 cột. Tiêu đề mỗi cột là Company, Contact, Country. Các nội dung chứa trong từng cột như trong hình mẫu.

Bước 2: Mở file tablesimple.html bằng trình duyệt quan sát kết quả hiển thị.

Bước 3: Tạo style sử dụng cho bảng.

Xác định font chữ hiển thị bảng. Viền bảng hiển thị nét mảnh. Độ rộng 100%.

Xác định đường viền cho bảng. Nội dung từng ô căn bên trái. Các ô cách nhau 8px.

Xác định màu nền của các dòng chẵn là #dddddd

Bước 4: Mở lại file tablesimple.html bằng trình duyệt quan sát kết quả hiển thị.

Trong bài thực hành này chúng ta luyện tập tạo bảng cơ bản với:

  • Các thẻ làm việc với bảng <table>, <tr>, <td>, <th>
  • Tạo một số style định dạng cho bảng

Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: Học Coding Bootcamp tại Việt Nam ở đâu để đi định cư tại Mỹ


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.