[Thực hành] Tạo bảng cơ bản- Codegym.vn

Apr 9, 2020 | Bài thực hành, Blog | 0 comments

Mục tiêu

Luyện tập tạo bảng cơ bản

Mô tả- Tạo bảng cơ bản

Tạo trang web hiển thị nội dung như sau:

Tạo bảng cơ bản

Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo file tablesimple.html

Bước 2: Sử dụng thẻ table, tr, th, td tạo bảng gồm 7 dòng và mỗi dòng chứa 3 cột. Tiêu đề mỗi cột là Company, Contact, Country. Các nội dung chứa trong từng cột như trong hình mẫu.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title> Table simple </title>
</head>
<body>
<table>
 <tr>
  <th>Company</th>
  <th>Contact</th>
  <th>Country</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Alfreds Futterkiste</td>
  <td>Maria Anders</td>
  <td>Germany</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Centro comercial Moctezuma</td>
  <td>Francisco Chang</td>
  <td>Mexico</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Ernst Handel</td>
  <td>Roland Mendel</td>
  <td>Austria</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Island Trading</td>
  <td>Helen Bennett</td>
  <td>UK</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Laughing Bacchus Winecellars</td>
  <td>Yoshi Tannamuri</td>
  <td>Canada</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Magazzini Alimentari Riuniti</td>
  <td>Giovanni Rovelli</td>
  <td>Italy</td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>

Bước 2: Mở file tablesimple.html bằng trình duyệt quan sát kết quả hiển thị.

Bước 3: Tạo style sử dụng cho bảng.

Xác định font chữ hiển thị bảng. Viền bảng hiển thị nét mảnh. Độ rộng 100%.

table {
  font-family: arial, sans-serif;
  border-collapse: collapse;
  width: 100%;
}

Xác định đường viền cho bảng. Nội dung từng ô căn bên trái. Các ô cách nhau 8px.

td, th {
  border: 1px solid #dddddd;
  text-align: left;
  padding: 8px;
}

Xác định màu nền của các dòng chẵn là #dddddd

tr:nth-child() {
  background-color: #dddddd;
}

Bước 4: Mở lại file tablesimple.html bằng trình duyệt quan sát kết quả hiển thị.

Trong bài thực hành này chúng ta luyện tập tạo bảng cơ bản với:

 • Các thẻ làm việc với bảng <table>, <tr>, <td>, <th>
 • Tạo một số style định dạng cho bảng

Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: Học Coding Bootcamp tại Việt Nam ở đâu để đi định cư tại Mỹ

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY 

098 953 44 58

Nhận tư vấn, định hướng 1-1

Điền và gửi thông tin cá nhân để được tư vấn miễn phí về các chương trình học.

3 + 12 =