Mục tiêu

Thực hành kiến thức về mảng

Mô tả- mảng

Hướng dẫn- mảng

Bước 1:  Truy cập vào https://github.com/codegym-vn/typescript-demo , đọc README, clone dự án.

Bước 2:  Thực thi lệnh npm i tại thư mục dự án vừa clone về, để cài đặt các packages cần thiết.

Bước 3:  Mở dự án mẫu với editor mà các bạn quen thuộc

mảng

Bước 4: Chạy lệnh npm start, sau đó trình duyệt sẽ tự động mở trang web localhost:3000, các bạn có thể nhìn thấy danh mục bài học như sau:

mảng

Bước 5: Di chuyển vào link của bài học 3.

Bước 6: Mở file src/array.ts trong project vừa tạo, sau đó code lần lượt các đoạn code sau:

Mã nguồn tham khảo: https://github.com/codegym-vn/typescript-demo/tree/master/src

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập về mảng. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.