Học viên, cựu học viên chia sẻ

Dương Tiến Đạt: Từ kỹ sư trắc địa trở thành lập trình viên

"Như một duyên số, khi mình đang làm việc ngoài công trường thì trông sang phía đối diện thấy Hệ thống đào tạo lập trình hiện đại CodeGym. Thế là, ngay chiều tối hôm ấy, sau khi làm về, mình vào CodeGym để nhờ tư vấn. Và rồi, mình hạnh phúc khi tìm ra: Đúng vấn đề...

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.