• Thư viên:
  • Các bạn hãy thêm thư viện sau vào trong file build.gradle

https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.boot/spring-boot-starter-mail
compile group: ‘org.springframework.boot’, name: ‘spring-boot-starter-mail’, version: ‘1.2.0.RELEASE’

  • Và bên trong phần security, các bạn kéo xuống phần Less secure app access và bật nó lên

Gửi email trong Spring Boot

  • Sau đó các bạn vào file application.properties trong dự án của mình và thêm đoạn cấu hình như sau (ở đây mình dùng biến môi trường để cấu hình)

Gửi email trong Spring Boot

  • Trong đó:

+ spring.mail.host: địa chỉ host của gmail là smtp.gmail.com

+ spring.mail.port: cổng của gmail là 587

+ spring.mail.username: tên tài khoản gmail của bạn

+ spring.mail.password: mật khẩu tài khoản gmail của bạn

 

Author: Nguyễn Minh Quân

 

Đăng ký nhận bộ tài liệu kỹ năng dành cho lập trình viên (video hướng dẫn + slide) tại đây

Tìm hiểu thêm về mô hình Coding Bootcamp tại đây