Ra mắt chương trình đào tạo lập trình viên siêu tốc tại Đà Nẵng

Thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ cao, công nghệ thông tin đang là vấn đề lớn cửa Đà Nẵng. Dự báo của Thành phố này cần đến 22.000 nhân lực công nghệ thông tin vào năm 2025.

Xem thêm bài viết trên TinTM tại đây!

Đăng ký nhận tài liệu “Sổ tay lập trình”

Xem thêm về Coding Bootcamp!