Slide được sử dụng tại buổi trao đổi về chủ đề Clean Code tại CodeGym. Thế nào là một mã nguồn tốt? Làm thế nào để hệ giữ được hệ thống sạch?


Link video của phiên chia sẻ được lưu trữ ở đây.