Trang chủ » Blog » [Thực hành] Luyện tập với cấu trúc switch-case

[Thực hành] Luyện tập với cấu trúc switch-case

bởi CodeGym | 26/12/2023 17:17 | Bài thực hành | Blog

Luyện tập với cấu trúc switch-case- xem video tại: https://drive.google.com/file/d/1fDRq77DfcDS20YV9jG9j2R_dLLg6semP/view

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng cấu trúc switch-case.

Mô tả- luyện tập với cấu trúc switch-case

Để hoàn thành bài thực hành, học viên cần:

 • Đưa mã nguồn lên GitHub
 • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Bài 1: Viết lại cấu trúc if sau thành cấu trúc switch

if (browser == 'Edge') {
  alert("You've got the Edge!");
} else if (browser == 'Chrome' || browser == 'Firefox' || browser == 'Safari' || browser == 'Opera') {
  alert('Okay we support these browsers too');
} else {
  alert('We hope that this page looks ok!');
}

Hướng dẫn

switch (browser) {
  case 'Edge':
    alert("You've got the Edge!");
    break;
  case 'Chrome':
  case 'Firefox':
  case 'Safari':
  case 'Opera':
    alert('Okay we support these browsers too');
    break;
  default:
    alert('We hope that this page looks ok!');
}

Bài 2: Viết lại cấu trúc if sau thành cấu trúc switch

let a = prompt('a?', '');

if (a == 0) {
  alert(0);
}

if (a == 1) {
  alert(1);
}

if (a == 2 || a == 3) {
  alert('2,3');
}

Hướng dẫn

let a = prompt('a?', '');
switch (a) {
  case 0:
    alert(0);
    break;
  case 1:
    alert(1);
    break;
  case 2:
  case 3:
    alert('2,3');
    break;
}

Bài 3: Sử dụng cấu trúc if…else, nhập vào một số, kiểm tra giá trị của số nhập vào

 • Nếu số đó lớn hơn 0 hiển thị 1
 • Còn lại nếu số đó nhỏ hơn 0 thì hiển thị -1
 • Còn lại hiển thị 0

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo file sign.html

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <script>
  //code vào đây
  </script>
</body>

</html>

Bước 2: Khai báo biến value nhận giá trị đầu vào từ hộp thoại, mặc định không nhập gì value = 0

let value = prompt('Type a number', 0);

Bước 3: Viết khối if…else..if

if (value > 0) {
  alert(1);
} else if (value < 0) {
  alert(-1);
} else {
  alert(0);
}

Bước 4: Thực thi chương trình. Nhập giá trị 0, -5, 5. Quan sát kết quả nhận được

Bước 5: Thay thế cấu trúc if bằng cấu trúc switch…case. Làm lại các bước như trên.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng cấu trúc switch-case. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: [Học nghề] Thực hành, Thực hành, Thực hành

Download - Giáo trình thuật toán

8 + 13 =

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

15 + 8 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM