Trong phiên hướng dẫn này chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng nghe nhạc dành cho Android. Chúng ta sẽ dựa vào các bước mô tả trong tài liệu hướng dẫn này để từng bước xây dựng ứng dụng. Mục tiêu là chúng ta có thể tạo ra được sản phẩm đầu tay, sau đó các bạn có thể tự xây dựng các ứng dụng khác với quy mô tương tự. Ứng dụng thu được như là kết quả của phiên làm việc sẽ có giao diện như sau:

Bạn có thể tải “Hướng dẫn xây dựng ứng dụng nghe nhạc dành cho Android” ở form dưới đây:

    Xem thêm các tài nguyên học lập trình bổ ích khác tại đây.