Trang chủ » Blog » Những câu hỏi phỏng vấn về OOP (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn về OOP (Phần 1)

bởi CodeGym | 06/12/2023 17:30 | Blog

Những câu hỏi về phỏng vấn OOP – Phần 1: Các khái niệm cơ bản trong OOP

Chúng ta cùng tiếp tục với phần quan trọng nhất nha. Chúng ta cần phải nắm vững về OOP, nếu không trả lời được về phần này thì khả năng fail là rất cao nhé.

Bắt đầu nào!!!

Câu 1: Constructor để làm gì? Constructor mặc định là gì?

Constructor để khởi tạo đối tượng.

Constructor mặc định là constructor không có tham số và nó dùng để khởi tạo các giá trị mặc định cho đối tượng.

Câu 2: Lớp và đối tượng là gì?

(Câu này mà không trả lời được thi coi như xong rồi đó)

  • Lớp là khuôn mẫu mô tả những đặc tính, hành vi chung của một nhóm các đối tượng.
  • Đối tượng là một thể hiện cụ thể của lớp. Đối tượng có những đặc tính và hành vi cụ thể.

Câu 3: Overloading là gì?

Là nhiều phương thức trong class có cùng tên nhưng khác tham số đầu vào.

Câu 4: Overriding là gì?

Là lớp con định nghĩa lại phương thức của lớp cha. (Phương thức của lớp con có cùng tên, cùng tham số đầu vào với lớp cha)

Câu 5: Từ khóa static trong Java có ý nghĩa gì?

Static dùng để khai báo biến hoặc phương thức của lớp. Truy cập các biến hoặc phương thức này có thể sử dụng tên lớp chứ không cần phải khởi tạo đối tượng.

Các phương thức static thì không thể bị ghi đè.

Câu 6: Khối static là gì?

  • Để khởi tạo các thành viên dữ liệu static
  • Nó được thực thi trước phương thức main

Câu 7: Biến final là gì?

Là biến có giá trị không thể bị thay đổi

Câu 8: Phương thức final là gì?

Là phương thức không thể bị ghi đè.

Câu 9: Lớp final là gì?

Là lớp không thể kế thừa

Câu 10: Biến final blank là gì?

Là biến final không được khởi tạo giá trị.

Câu 11: Nếu muốn gắn giá trị cho biến final blank thì phải làm như nào?

Nếu biến đó không phải static thì phải gán giá trị trong constructor

Nếu biến đó là static thi phải gán giá trị trong khối static

Câu 12: Các tính chất của OOP là gì?

Trừu tượng, kế thừa, đa hình, đóng gói

Vậy chúng ta đã biết các khái niệm cơ bản của OOP trong java rồi. Tiếp theo chúng ta cùng đi sâu vào các tính chất của OOP cũng như các khái niệm nâng cao hơn nhé.

Hẹn gặp lai mọi người trong các blog tiếp theo!!!

Author: Nguyễn Minh Quân

>> Xem ngay Devworld – Cẩm nang giúp lập trình viên phát triển bền vững với nghề lập trình

Đăng ký nhận bộ tài liệu kỹ năng dành cho lập trình viên (video hướng dẫn + slide) tại đây

Tìm hiểu thêm về mô hình Coding Bootcamp tại đây

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

7 + 8 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM