Chiều ngày 23/08 vừa qua, Học viên CodeGym Huế rất vinh dự khi được đến thăm văn phòng, gặp gỡ giao lưu cùng tập thể nhân viên công ty STDIO HUẾ.
Tại đây, dưới sự hướng dẫn, giới thiệu tận tình và chi tiết của anh Hưng – CEO STDIO, các bạn học viên đã được “tai nghe mắt thấy” công việc của 1 lập trình viên, mô phỏng quá trình làm việc cũng như môi trường cộng tác công việc của teamwork là như thế nào? Qua đó, các bạn cũng đã nắm được nhiều thông tin hơn về quý công ty STDIO HUE về cơ hội việc làm, nơi đây.
CodeGym Huế cảm ơn sự cháo đón niềm nở từ đội ngũ cán bộ nhân viên của quý công ty, qua đó, STDIO HUẾ cũng đã nhìn nhận một cách tổng quan và đánh giá cao năng lực của các bạn học viên CODEGYM HUẾ, tạo đòn bẩy thuận lợi trong việc tuyển dụng sau này.
Chắc chắn rằng, trong tương lai, mối liên kết, hợp tác của CodeGym Huế và STDIO Huế sẽ ngày càng vững mạnh, gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa.