Bạn nghĩ ứng dụng công nghệ Blockchain chỉ là tiền điền tử. Nhưng không, nó...