Mình muốn theo nghề Tester. Nhưng không biết nghề Tester có cần phải...