Nên học nghề gì phù hợp cho nam? Nam không có bằng cấp hay lớn tuổi 27,30 tuổi...