Công nghệ thông tin là một trong những ngành mũi nhọn. Nó mang đến sự phát...