Trang chủ » Blog » Tuyển tập các câu hỏi phỏng vấn NodeJS phổ biến

Tuyển tập các câu hỏi phỏng vấn NodeJS phổ biến

bởi Admin | 08/01/2024 12:00 | Blog

Trong quá trình tìm kiếm việc làm với vai trò NodeJS Developer, việc chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn là vô cùng quan trọng. Để giúp bạn tự tin và thành công trong cuộc phỏng vấn, chúng tôi đã tạo ra một tuyển tập các câu hỏi phỏng vấn NodeJS phổ biến. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn những câu hỏi quan trọng nhất mà bạn có thể gặp trong quá trình phỏng vấn NodeJS. Sẵn sàng cùng khám phá và chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn thành công!

Câu hỏi về cơ bản của NodeJS 

Các câu hỏi phỏng vấn về NodeJS cơ bản

Các câu hỏi phỏng vấn về NodeJS cơ bản

 • NodeJS là gì và tại sao nó được sử dụng?
 • Node Package Manager (NPM) là gì và vai trò của nó trong NodeJS?
 • NodeJS sử dụng kiến ​​trúc đồng bộ hay không đồng bộ?
 • Giải thích về callback trong NodeJS và cách sử dụng chúng.
 • Có bao nhiêu kiểu biến trong NodeJS và khái niệm của từng kiểu?

Câu hỏi về ExpressJS 

 • ExpressJS là gì và tại sao nó được sử dụng trong NodeJS?
 • Giải thích về middleware và middleware routing trong ExpressJS.
 • Sự khác biệt giữa app.use() và app.get() trong ExpressJS.
 • Phương thức Router trong ExpressJS có tác dụng gì và cách sử dụng chúng?
 • Làm thế nào để xử lý lỗi trong ExpressJS?

Câu hỏi về quản lý phiên và xác thực 

 • Giải thích cơ chế quản lý phiên trong NodeJS.
 • Các phương pháp xác thực phổ biến trong NodeJS là gì?
 • Tại sao JSON Web Tokens (JWT) được sử dụng trong xác thực trong NodeJS?
 • Làm thế nào để bảo mật phiên làm việc trong NodeJS?
 • Sử dụng cookie hoặc token nào cho xác thực trong NodeJS và tại sao?

Câu hỏi về quản lý cơ sở dữ liệu

 • Cách kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu trong NodeJS?
 • Sự khác biệt giữa SQL và NoSQL trong NodeJS.
 • Làm thế nào để thực hiện các truy vấn SQL trong NodeJS?
 • Các thư viện nổi tiếng để làm việc với cơ sở dữ liệu trong NodeJS là gì?
 • Giải thích khái niệm Object Relational Mapping (ORM) và tại sao nó quan trọng trong NodeJS?

Câu hỏi về khả năng quản lý lỗi và xử lý ngoại lệ 

Các câu hỏi phỏng vấn phổ biến về NodeJS

Các câu hỏi phỏng vấn phổ biến về NodeJS

 • Làm thế nào để quản lý lỗi trong NodeJS?
 • Giải thích khái niệm middleware xử lý lỗi trong ExpressJS.
 • Cách xử lý ngoại lệ trong NodeJS và ExpressJS?
 • Sử dụng công cụ nào để ghi log và theo dõi lỗi trong NodeJS?
 • Làm thế nào để tìm hiểu và khắc phục lỗi trong ứng dụng NodeJS của bạn?

Câu hỏi về hiệu năng và tối ưu hóa

 • Làm thế nào để tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng NodeJS của bạn?
 • Sử dụng công cụ nào để đo hiệu năng và tìm kiếm điểm yếu trong ứng dụng NodeJS?
 • Các nguyên tắc chung để tăng hiệu năng ứng dụng NodeJS là gì?
 • Làm thế nào để xử lý tải cao và quản lý tài nguyên trong NodeJS?
 • Giải thích khái niệm event loop và non-blocking trong NodeJS và tác động của chúng đến hiệu năng.

Câu hỏi về bảo mật 

 • Cách bảo mật ứng dụng NodeJS của bạn?
 • Sử dụng các phương pháp nào để ngăn chặn các cuộc tấn công XSS và CSRF trong NodeJS?
 • Làm thế nào để xử lý và bảo vệ dữ liệu trong ứng dụng NodeJS?
 • Giải thích khái niệm JSON Web Token (JWT) và cách sử dụng nó để xác thực và phân quyền trong NodeJS.
 • Cách xử lý và bảo vệ thông tin nhạy cảm như mật khẩu và thông tin cá nhân trong NodeJS.

Câu hỏi về kiến thức phụ 

 • Sự khác biệt giữa EventEmitter và Callbacks trong NodeJS là gì?
 • Làm thế nào để xử lý luồng trong NodeJS?
 • Sử dụng các module nào để thực hiện giao tiếp mạng trong NodeJS?
 • Giải thích cách Node Package Manager (NPM) hoạt động và tại sao nó quan trọng trong NodeJS.
 • Làm thế nào để phát hiện và xử lý sự cố bộ nhớ rò rỉ trong NodeJS.

Câu hỏi về quản lý phiên 

 • Làm thế nào để quản lý phiên trong ứng dụng NodeJS?
 • Sử dụng công nghệ nào để lưu trữ và xác thực phiên trong NodeJS?
 • Làm thế nào để triển khai phiên đăng nhập và đăng xuất trong ứng dụng NodeJS?
 • Giải thích khái niệm JSON Web Tokens (JWT) và cách sử dụng nó để quản lý phiên trong NodeJS.
 • Cách bảo mật phiên trong NodeJS để ngăn chặn các cuộc tấn công như session hijacking hay session fixation.

Câu hỏi về xử lý bất đồng bộ 

Các câu hỏi phổ biến về NodeJS

Các câu hỏi phổ biến về NodeJS

 • Giải thích cách NodeJS xử lý bất đồng bộ và tại sao nó quan trọng trong ứng dụng NodeJS.
 • Sử dụng cơ chế nào trong NodeJS để xử lý các tác vụ dài và tốn thời gian?
 • Làm thế nào để xử lý lỗi và kiểm soát luồng trong môi trường bất đồng bộ của NodeJS?
 • Các phương pháp xử lý bất đồng bộ nổi tiếng trong NodeJS là gì?
 • Sử dụng công cụ nào để theo dõi và gỡ lỗi quá trình xử lý bất đồng bộ trong NodeJS?

Câu hỏi về phát triển RESTful API

 • Giải thích khái niệm RESTful API và vì sao nó phổ biến trong ứng dụng NodeJS.
 • Làm thế nào để xây dựng một RESTful API đơn giản trong NodeJS?
 • Sử dụng thư viện nào để phát triển và quản lý RESTful API trong NodeJS?
 • Cách xử lý các phương thức HTTP khác nhau (GET, POST, PUT, DELETE) trong NodeJS để thao tác với dữ liệu.
 • Cách xác thực và phân quyền trong RESTful API của bạn trong NodeJS.

Câu hỏi về WebSocket và Socket.IO 

 • Sự khác biệt giữa WebSocket và HTTP trong NodeJS là gì?
 • Giải thích cách WebSocket hoạt động trong NodeJS và tại sao nó hữu ích trong ứng dụng thời gian thực.
 • Làm thế nào để triển khai và quản lý kết nối WebSocket trong ứng dụng NodeJS?
 • Sử dụng Socket.IO để thực hiện giao tiếp real-time trong ứng dụng NodeJS.
 • Làm thế nào để xử lý sự cố và lỗi liên quan đến kết nối WebSocket trong NodeJS.

Câu hỏi về kiến thức phụ 

 • Giải thích cách Node Package Manager (NPM) hoạt động và tại sao nó quan trọng trong NodeJS.
 • Sử dụng module nào để thực hiện giao tiếp với cơ sở dữ liệu trong NodeJS?
 • Cách xử lý và gửi email từ ứng dụng NodeJS của bạn?
 • Sử dụng công cụ nào để kiểm tra và đảm bảo chất lượng mã nguồn trong NodeJS?
 • Làm thế nào để triển khai ứng dụng NodeJS lên môi trường sản phẩm.

Câu hỏi về bảo mật 

 • Các biện pháp bảo mật nào bạn đã sử dụng trong ứng dụng NodeJS?
 • Làm thế nào để ngăn chặn các cuộc tấn công XSS và CSRF trong NodeJS?
 • Sử dụng công nghệ mã hóa nào để bảo vệ dữ liệu trong NodeJS?
 • Làm thế nào để thực hiện xác thực và phân quyền trong ứng dụng NodeJS của bạn?
 • Các phương pháp để kiểm tra và khắc phục lỗ hổng bảo mật trong NodeJS.

Câu hỏi về hiệu năng 

 • Làm thế nào để tối ưu hiệu suất của ứng dụng NodeJS?
 • Sử dụng cơ chế nào để xử lý tải trọng lớn trong NodeJS?
 • Cách sử dụng bộ nhớ cache để cải thiện hiệu năng trong NodeJS.
 • Làm thế nào để theo dõi và đo lường hiệu suất của ứng dụng NodeJS?
 • Sử dụng công cụ nào để tối ưu và cải thiện hiệu năng mã nguồn NodeJS.

Câu hỏi về quản lý phiên

 • Giải thích cách NodeJS quản lý phiên trong ứng dụng.
 • Làm thế nào để lưu trữ và xác thực phiên trong NodeJS?
 • Cách triển khai phiên đăng nhập và đăng xuất trong ứng dụng NodeJS.
 • Sử dụng công nghệ nào để bảo mật phiên trong NodeJS và ngăn chặn các cuộc tấn công như session hijacking hay session fixation.
 • Cách quản lý phiên khi ứng dụng NodeJS mở rộng và có nhiều phiên đồng thời.

Câu hỏi về giao tiếp với cơ sở dữ liệu 

 • Sử dụng thư viện nào để giao tiếp với cơ sở dữ liệu trong NodeJS?
 • Làm thế nào để kết nối và truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu trong NodeJS?
 • Cách xử lý lỗi và ngoại lệ trong quá trình giao tiếp với cơ sở dữ liệu.
 • Sử dụng công nghệ nào để tối ưu hiệu suất và độ tin cậy của việc giao tiếp với cơ sở dữ liệu trong NodeJS?
 • Cách thực hiện các hoạt động CRUD (Create, Read, Update, Delete) trên cơ sở dữ liệu trong NodeJS.

Kết luận 

Việc chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn NodeJS là một bước quan trọng để đạt được thành công trong sự nghiệp phát triển NodeJS. Tuyển tập các câu hỏi phỏng vấn NodeJS phổ biến trên đây sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức cần thiết và tự tin trả lời các câu hỏi trong cuộc phỏng vấn. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu sâu về NodeJS, ExpressJS, quản lý phiên, xác thực và quản lý cơ sở dữ liệu để đảm bảo bạn có cơ hội nắm giữ công việc mong muốn. Chuẩn bị kỹ lưỡng và tập trung vào các khía cạnh quan trọng, bạn sẽ tỏa sáng trong cuộc phỏng vấn NodeJS của mình!

 

Download - Giáo trình thuật toán

8 + 1 =

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

12 + 8 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM