Trang chủ » Blog » Tổng hợp 7 khoá học NodeJS nâng cao chất lượng nên học

Tổng hợp 7 khoá học NodeJS nâng cao chất lượng nên học

bởi Admin | 08/01/2024 12:01 | Blog

Với những ai đang là lập trình viên thì chắc hẳn sẽ biết đến nền tảng NodeJS, nó hữu ích và dễ đọc, dễ hiểu. Vì thế các khóa học cũng rất được ưa chuộng. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn đọc tổng hợp 7 khóa học NodeJS nâng cao chất lượng nên học

Giới thiệu về NodeJS

NodeJS là một nền tảng phát triển ứng dụng được xây dựng trên JavaScript và được thiết kế để chạy trên môi trường máy chủ. Node.js cho phép lập trình viên phát triển các ứng dụng web và các ứng dụng máy chủ khác bằng cách sử dụng JavaScript.

Giải đáp vì sao nên học NodeJS hiện nay

Giải đáp vì sao nên học NodeJS hiện nay

Ưu điểm của NodeJS 

Một trong những điểm mạnh của NodeJS là khả năng xử lý đồng thời, giúp ứng dụng có thể xử lý nhiều yêu cầu đồng thời mà không bị chậm lại. Node.js cũng hỗ trợ các tính năng mạnh mẽ như khả năng xử lý sự kiện và I/O phi đồng bộ, giúp tăng tốc độ hoạt động của ứng dụng.

Ngoài ra, NodeJS cũng được sử dụng để phát triển các ứng dụng desktop bằng các framework như Electron và NW.js. Các framework này cho phép các lập trình viên sử dụng các công nghệ web để phát triển các ứng dụng desktop đa nền tảng.

Ưu điểm và nhược điểm của NodeJS

Ưu điểm và nhược điểm của NodeJS

Nhược điểm của NodeJS 

Không phù hợp với các ứng dụng truyền thống đa luồng: NodeJS có hạn chế trong việc xử lý các ứng dụng đa luồng vì nó chỉ có một luồng xử lý chính. Do đó, nếu bạn cần phải xử lý các ứng dụng có đa luồng hoặc cần sử dụng đa luồng, Node.js có thể không phải là lựa chọn tốt nhất.

Khó khăn trong việc quản lý phiên: NodeJS không có một cơ chế quản lý phiên mặc định, điều này có thể làm cho việc quản lý phiên trở nên khó khăn và tốn thời gian.

7 khoá học NodeJS nâng cao chất lượng nên học

Dưới đây là những khóa học đã được chúng tôi chọn lựa kỹ càng, chúng sẽ rất phù hợp với những người muốn nâng cao trình độ của mình. 

Danh sách các khoá học NodeJS nâng cao

Danh sách các khoá học NodeJS nâng cao

Khóa học Node.js Design Patterns

khóa học NodeJS: NodeJS Design Patterns của tác giả Mario Casciaro là một khóa học nâng cao về NodeJS, giúp người học hiểu rõ các mẫu thiết kế và các kỹ thuật xử lý lỗi, cache và bảo mật trong ứng dụng NodeJS.

Trong khóa học này, bạn sẽ học được những kiến thức như:

 • Hiểu rõ các mẫu thiết kế phổ biến trong NodeJS, bao gồm Singleton, Factory, Adapter, Decorator, Observer, Facade, Command và Strategy.
 • Sử dụng các kỹ thuật xử lý lỗi trong NodeJS, bao gồm try-catch, process.on(‘uncaughtException’), domain module và các mẫu thiết kế liên quan đến xử lý lỗi.
 • Tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng NodeJS bằng cách sử dụng cache và các kỹ thuật khác.
 • Bảo mật ứng dụng NodeJS bằng cách sử dụng các kỹ thuật bảo mật thông tin, xác thực và phân quyền..

Khóa học Advanced Node.js của tác giả Samer Buna 

Khóa học Advanced Node.js của tác giả Samer Buna là một khóa học nâng cao về NodeJS, giúp người học hiểu sâu hơn về cách xử lý và tối ưu hóa ứng dụng NodeJS.

Trong khóa học NodeJS này, bạn sẽ học được những kiến thức như:

 • Hiểu rõ về các tính năng mới của NodeJS phiên bản mới nhất, bao gồm async/await, ES6/ES7, generators và promises.
 • Sử dụng các thư viện và công cụ để phát triển ứng dụng NodeJS hiệu quả, bao gồm Express, Hapi, Koa, Meteor, Socket.io, npm, Yarn và ESLint.
 • Hiểu rõ về cơ chế hoạt động của Event Loop và Event Emitters trong NodeJS, bao gồm các phương thức và sự kiện cơ bản của NodeJS.
 • Tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng NodeJS bằng cách sử dụng các kỹ thuật khác nhau, bao gồm stream processing, child processes, clustering và ngắt nối không đồng bộ.
 • Bảo mật ứng dụng 

Khóa học NodeJS Testing Strategies and Best Practices 

Khóa học NodeJS Testing Strategies and Best Practices là một khóa học tập trung vào việc phát triển và triển khai các chiến lược và các kỹ thuật kiểm thử hiệu quả trong ứng dụng NodeJS.

Trong khóa học NodeJS này, bạn sẽ học được những kiến thức như:

 • Hiểu rõ về các loại kiểm thử trong ứng dụng NodeJS, bao gồm kiểm thử đơn vị (unit testing), kiểm thử tích hợp (integration testing) và kiểm thử chức năng (functional testing).
 • Sử dụng các thư viện kiểm thử phổ biến như Mocha, Chai, Sinon và Supertest để viết và chạy kiểm thử.
 • Xây dựng hệ thống kiểm thử tự động (automated testing) trong ứng dụng Node.js bằng cách sử dụng các công cụ như Jenkins, Travis CI và CircleCI.
 • Triển khai các chiến lược và các kỹ thuật kiểm thử hiệu quả trong ứng dụng NodeJS, bao gồm kiểm thử liên tục (continuous testing), kiểm thử A/B và kiểm thử sợi (thread testing).
 • Tối ưu hóa quy trình kiểm thử bằng cách sử dụng các phương pháp kiểm thử mức cao hơn, bao gồm kiểm thử tải (load testing) và kiểm thử bảo mật (security testing).

Khóa học này dành cho các lập trình viên và nhà phát triển ứng dụng Node.js đã có kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng NodeJS và muốn nâng cao kỹ năng kiểm thử và triển khai. 

Khóa học Learn NodeJS 

khóa học NodeJS: Learn NodeJS by building real-world applications là một khóa học tập trung vào việc học NodeJS thông qua việc xây dựng các ứng dụng thực tế. Trong khóa học này, bạn sẽ học được cách thiết kế và triển khai các ứng dụng NodeJS thực tế từ đầu đến cuối.

Trong khóa học này, bạn sẽ học được những kiến thức như:

 • Xây dựng một ứng dụng web đơn giản sử dụng NodeJS và Express framework.
 • Kết nối với cơ sở dữ liệu MongoDB và sử dụng Mongoose để truy cập và quản lý dữ liệu.
 • Xây dựng một ứng dụng chat realtime sử dụng Socket.io.
 • Triển khai ứng dụng của bạn trên Heroku để có thể được truy cập trên internet.
 • Sử dụng Passport để xác thực người dùng và bảo mật ứng dụng.
 • Xây dựng một ứng dụng blog đơn giản sử dụng NodeJS, Express và EJS template engine.
 • Tích hợp các ứng dụng của bạn với các API của bên thứ ba để tạo ra các tính năng mạnh mẽ.

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có khả năng xây dựng các ứng dụng NodeJS thực tế từ đầu đến cuối và triển khai chúng trên môi trường sản phẩm.

Khóa học NodeJS Performance Optimization

Khóa học NodeJS Performance Optimization là một khóa học tập trung vào việc tối ưu hiệu suất của ứng dụng NodeJS của bạn. Trong khóa học NodeJS này, bạn sẽ học được cách tìm và giải quyết các vấn đề hiệu suất trong ứng dụng Node.js của mình để tăng tốc độ và giảm thời gian phản hồi.

Trong khóa học này, bạn sẽ học được những kiến thức như:

 • Sử dụng các công cụ như Profiler và Tracer để phân tích và theo dõi hiệu suất ứng dụng NodeJS của bạn.
 • Hiểu rõ về các nguyên tắc thiết kế hiệu suất, bao gồm lập lịch I/O, lập lịch sự kiện và quản lý bộ nhớ.
 • Tối ưu hóa các yêu cầu HTTP của ứng dụng NodeJS của bạn bằng cách sử dụng các kỹ thuật như GZIP compression, ETag caching và HTTP caching.
 • Xử lý nhiều kết nối đồng thời và tối ưu hóa quy trình I/O đồng thời trong ứng dụng NodeJS của bạn.
 • Sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa bộ nhớ như Garbage Collection để giảm thiểu sự tiêu tốn bộ nhớ trong ứng dụng NodeJS của bạn.
 • Tối ưu hóa các truy vấn cơ sở dữ liệu trong ứng dụng NodeJS của bạn bằng cách sử dụng các kỹ thuật như indexing và caching.

Khóa học này dành cho các lập trình viên và nhà phát triển ứng dụng NodeJS đã có kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng NodeJS và muốn nâng cao kỹ năng tối ưu hiệu suất. 

Khóa học NodeJS Security

Khóa học NodeJS Security là một khóa học tập trung vào việc bảo mật ứng dụng NodeJS của bạn. Trong khóa học này, bạn sẽ học được cách bảo vệ ứng dụng NodeJS của mình khỏi các lỗ hổng bảo mật thông qua các phương pháp bảo mật thông thường và tối ưu hóa bảo mật cho ứng dụng NodeJS của bạn.

Trong khóa học NodeJS này, bạn sẽ học được những kiến thức như:

 • Hiểu rõ về các lỗ hổng bảo mật phổ biến trong ứng dụng NodeJS, bao gồm các lỗ hổng XSS, CSRF và SQL Injection.
 • Sử dụng các công cụ như Helmet và Express Brute để bảo vệ ứng dụng Node.js của bạn khỏi các cuộc tấn công DDOS và brute-force.
 • Xây dựng ứng dụng NodeJS có tính bảo mật cao với cấu hình bảo mật và quản lý phiên.
 • Sử dụng các kỹ thuật mã hóa để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong ứng dụng NodeJS của bạn.
 • Hiểu rõ về các phương pháp xác thực và ủy quyền trong NodeJS và sử dụng chúng để tăng cường bảo mật cho ứng dụng của bạn.
 • Điều chỉnh và tối ưu hóa bảo mật cho ứng dụng NodeJS của bạn để giảm thiểu nguy cơ tấn công và cải thiện bảo mật của hệ thống.

Khóa học này dành cho các lập trình viên và nhà phát triển ứng dụng NodeJS đã có kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng NodeJS và muốn nâng cao kỹ năng bảo mật. 

Khóa học NodeJS Authentication and Authorization

Khóa học NodeJS Authentication and Authorization là một khóa học tập trung vào việc xác thực và ủy quyền trong ứng dụng NodeJS của bạn. Trong khóa học này, bạn sẽ học được cách xác thực người dùng và ủy quyền truy cập vào các tài nguyên khác nhau trong ứng dụng NodeJS của bạn.

Trong khóa học này, bạn sẽ học được những kiến thức như:

 • Hiểu rõ về các phương thức xác thực và ủy quyền trong NodeJS, bao gồm xác thực bằng token và ủy quyền dựa trên vai trò.
 • Sử dụng các thư viện như Passport và JSON Web Token (JWT) để xác thực và ủy quyền trong ứng dụng NodeJS của bạn.
 • Tích hợp xác thực và ủy quyền vào các API của bạn để giới hạn truy cập vào các tài nguyên khác nhau.
 • Tích hợp xác thực và ủy quyền vào các ứng dụng web của bạn bằng cách sử dụng các kỹ thuật như OAuth và OpenID Connect.
 • Hiểu rõ về các phương pháp bảo mật liên quan đến xác thực và ủy quyền trong ứng dụng NodeJS của bạn.

Khóa học này dành cho các lập trình viên và nhà phát triển ứng dụng Node.js đã có kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng NodeJS và muốn nâng cao kỹ năng xác thực và ủy quyền. 

Kết luận 

Tổng hợp 7 khoá học NodeJS nâng cao chất lượng nên học ở trên, đều là những khóa học chất lượng và cung cấp những kiến thức bổ ích cho các lập trình viên muốn nâng cao kỹ năng lập trình NodeJS. Tất cả các khóa học này đều cung cấp những kiến thức bổ ích và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao kỹ năng lập trình NodeJS của các lập trình viên.

 

Download - Giáo trình thuật toán

12 + 2 =

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

14 + 9 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM