Trang chủ » Blog » [Thực hành] Tạo và xoá CSDL trên PHPMyAdmin

[Thực hành] Tạo và xoá CSDL trên PHPMyAdmin

bởi CodeGym | 26/12/2023 16:30 | Bài thực hành | Blog

Mục tiêu

Tạo và xóa CSDL trên PHPMyAdmin.

Luyện các thao tác tạo và xóa CSDL.

Mô tả- Tạo và xóa CSDL trên PHPMyAdmin

Create and remove CSDL using PhpMyAdmin.

create and remove CSDL use command line.

Tạo hướng dẫn và xóa CSDL trên PHPMyAdmin

Hướng dẫn tạo CSDL

Chúng tôi có thể sử dụng 1 trong 3 cách sau để tạo một CSDL mới:

Cách 1: Tạo CSDL sử dụng PHPMyAdmin

Các bước để tạo CSDL sử dụng PHPMyAdmin:

 1. Đăng nhập vào PHPMyAdmin
 2. Select “Databases”
 3. Import name of new CSDL
 4. Click “Create”

Như vậy là CSDL mới được tạo, nhưng CSDL này vẫn còn trống (không có bảng nào), do đó chúng tôi thấy có thông báo là “Không tìm thấy bảng nào trong datase”.

Cách 2: Tạo CSDL sử dụng SQL câu lệnh trên PHPMyAdmin

Step to create CSDL use SQL command on PHPMyAdmin:

 1. Đăng nhập vào PHPMyAdmin
 2. Go to “SQL” item
 3. Import CSDL create command:
TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU `my_database`
 1. Click vào nút “Go”Tạo và xóa CSDL trên PHPMyAdmin

Cách 3: Tạo CSDL sử dụng Terminal

Các bước tạo CSDL sử dụng Terminal:

 1. Open the Terminal window
 2. Open Command-Line tool của MySQL
mysql -u homestead -p

Lựa chọn  -u  cho phép đăng nhập tài khoản tên chỉ vào MySQL, trong trường hợp này là nhà cửa. Option  -p  for allow to the password of the login account.

 1. Create CSDL with SQL command

TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU `my_database`;

Tạo và xóa CSDL trên PHPMyAdmin

Lưu ý:  không quên thêm dấu chấm phẩy  (;)  vào cuối mỗi câu lệnh để kết thúc câu lệnh đó. Click  Enter  để thực thi câu lệnh.

CSDL xóa hướng dẫn

Chúng tôi có thể sử dụng 1 trong 3 cách sau để xóa CSDL đã được tạo trước đó.

Cách 1: Xoá CSDL sử dụng PHPMyAdmin

Thực hiện các bước:

 1. Đăng nhập PHPMyAdmin
 2. Go to “Databases”
 3. Select CSDL muốn xóa
 4. Click vào nút “Drop”
 5. Click vào “OK” để xác nhận

Tạo và xóa CSDL trên PHPMyAdmin

Lưu ý:  Chúng ta phải rất cẩn thận với tác động xóa CSDL bởi vì tất cả các dữ liệu trong CSDL này sẽ bị mất nếu không được sao lưu trước đó.

Cách 2: Xoá CSDL bằng SQL câu lệnh trên PHPMyAdmin

Thực hiện các bước:

 1. Sign in and PHPMyAdmin
 2. Go to “SQL” item
 3. Import SQL command to delete CSDL:
DROP DATABASE `my_database`;
 1. Click  “Go” nút để thực thi lệnh xóa CSDL

Tạo và xóa CSDL trên PHPMyAdmin

Lưu ý:  Chúng ta phải rất cẩn thận với tác động xóa CSDL bởi vì tất cả các dữ liệu trong CSDL này sẽ bị mất nếu không được sao lưu trước đó.

Cách 3: Xoá CSDL sử dụng Terminal

Thực hiện các bước:

 1. Open the Terminal window
 2. Open Command-line application of MySQL
 3. Gõ SQL câu lệnh để xóa CSDL

Tạo và xóa CSDL trên PHPMyAdmin

Lưu ý:

 • không quên thêm dấu chấm phẩy (;)  vào cuối mỗi câu lệnh để kết thúc câu lệnh đó. Click  Enter  để thực thi câu lệnh.
 • Chúng ta phải rất cẩn thận với tác động xóa CSDL bởi vì tất cả các dữ liệu trong CSDL này sẽ bị mất nếu không được sao lưu trước đó.

CodeGym trên đây  đã cùng với bạn luyện tập các tác vụ và xóa CSDL. Please chụp màn hình ảnh và nộp bài của bạn thực hiện trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé.

Download - Giáo trình thuật toán

9 + 10 =

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

7 + 11 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM