Trang chủ » Blog » [Thực hành] Sử dụng vòng lặp for- Codegym.vn

[Thực hành] Sử dụng vòng lặp for- Codegym.vn

bởi CodeGym | 26/12/2023 17:16 | Bài thực hành | Blog

Sử dụng vòng lặp for – xem video tại: https://drive.google.com/file/d/1dS9BbkouxySU-9Uwy5NpgVObSQ4dcamb/view

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng vòng lặp for.

Mô tả- sử dụng vòng lặp for

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

 • Đưa mã nguồn lên GitHub
 • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Bài 1: Viết chương trình hiển thị chuỗi “The number is N” 5 lần sử dụng vòng lặp for. Với N sẽ hiển thị từ 0 đến 5.

Hướng dẫn

Bước 1: Phân tích 3 phần trong vòng lặp for

Khởi tạo: i = 0

Điều kiện: i < 5

Lệnh lặp lại: i = i + 1

Bước 2: Viết mã vòng lặp for

let i;
for (i = 0; i < 5; i++) {
  text += "The number is " + i + "<br>";
}

Lưu ý: i có thể được khởi tạo tại thời điểm khai báo, hoặc trong phần thân của vòng lặp.

Bước 3: Toàn bộ đoạn mã lệnh

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <h2>JavaScript Loops</h2>
  <p id="demo"></p>
  <script>
  let text = "";
  let i;
  for (i = 0; i < 5; i++) {
    text += "The number is " + i + "<br>";
  }
  document.getElementById("demo").innerHTML = text;
  </script>
</body>

</html>

Bước 4: Thực thi chương trình, quan sát kết quả.

=====================

Bài 2: Viết chương trình nhập vào một số bất kỳ lớn hơn 0. Tính tổng các phần tử từ 1 đến số vừa nhập vào.

Hướng dẫn

Bước 1: Khai báo biến để lưu số vừa nhập vào

let num = prompt("Enter your number: ");

Bước 2: Khai báo biến total và khởi tạo cho total giá trị ban đầu là 0, biến total dùng để lưu tổng.

let total = 0;

Bước 3: Xây dựng các phần của vòng lặp for

Khởi tạo: i = 1

Điều kiện: i <= num

Lệnh lặp lại: i = i + 1

Bước 4: Viết mã vòng lặp for

let i = 1;
for (; i <= num; i +=1) {
  //phần thân vòng lặp thực hiện tính tổng
}

Bước 5: Viết mã thực hiện tính tổng

total = total + i;

Bước 6: Hiển thị kết quả

alert(total);

Bước 7: Thực thi chương trình, quan sát kết quả.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng vòng lặp for. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: P1 – Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt Flutter cho Windows

Download - Giáo trình thuật toán

9 + 5 =

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

13 + 15 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM