Trang chủ » Blog » [Thực hành] Luyện tập với toán tử ba ngôi

[Thực hành] Luyện tập với toán tử ba ngôi

bởi CodeGym | 26/12/2023 17:17 | Bài thực hành | Blog

Luyện tập với toán tử ba ngôi- xem video tại: https://drive.google.com/file/d/1ASEsz-IY0VtIZ24qkLKpS6yCIXtlLOHv/view

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng cấu trúc điều kiện với toán tử ? :

Mô tả- Luyện tập với toán tử ba ngôi

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

 • Đưa mã nguồn lên GitHub
 • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Bài 1: Viết chương trình nhập vào giá trị cho a và b. Tính tổng a và b, nếu tổng nhỏ hơn 4, hiển thị chuỗi Below, ngược lại hiển thị Over. Lưu ý sử dụng toán tử ? :

if ((a + b) < 4) {
  result = 'Below';
} else {
  result = 'Over';
}

Hướng dẫn- luyện tập với toán tử ba ngôi

Bài 1: Viết chương trình nhập vào giá trị cho a và b. Tính tổng a và b, nếu tổng nhỏ hơn 4, hiển thị chuỗi Below, ngược lại hiển thị Over. Lưu ý sử dụng toán tử ?

Bước 1: Tạo file add.html

Bước 2: Thêm thẻ <script> thực hiện viết các mã JavaScript

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <script>
  //code vào đây
  </script>
</body>

</html>

Bước 3: Khai báo biến a, b nhập vào giá trị cho a, b từ hộp thoại

let a = prompt("a: ");
let b = prompt("b: ");

Bước 4: Khai báo biến result lưu kết quả

result = (a + b < 4) ? 'Below' : 'Over';

Bước 5: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả.

========================

Bài 2: Viết chương trình nhập vào giá trị cho chuỗi message.

 • Nếu giá trị nhập vào là Employee thì hiển thị chuỗi Hello.

 • Còn lại nếu giá trị nhập vào là Director thì hiển thị chuỗi Greetings
 • Còn lại nếu giá trị nhập vào chuỗi rỗng thì hiển thị No login
 • Còn lại hiển thị chuỗi rỗng

Sử dụng toán tử ? : để viết chương trình với cấu trúc điều kiện như sau:

let message;

if (login == 'Employee') {
  message = 'Hello';
} else if (login == 'Director') {
  message = 'Greetings';
} else if (login == '') {
  message = 'No login';
} else {
  message = '';
}

Hướng dẫn- luyện tập với toán tử ba ngôi

Bước 1: Tạo file employee.html

Bước 2: Thêm thẻ <script> thực hiện viết các mã JavaScript

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <script>
  //code vào đây
  </script>
</body>

</html>

Bước 3: Khai báo biến message

let message = (login == 'Employee') ?
  'Hello' :
  (login == 'Director') ?
   'Greetings' :
   (login == '') ?
    'No login' :
    '';

Bước 4: Hiển thị thông báo

alert(message)

Bước 5: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng cấu trúc điều kiện với toán tử ba ngôi. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: [Học nghề] Thực hành, Thực hành, Thực hành

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

2 + 14 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM