Trang chủ » Blog » [Thực hành] Luyện tập với cấu trúc if/else

[Thực hành] Luyện tập với cấu trúc if/else

bởi CodeGym | 26/12/2023 17:17 | Bài thực hành | Blog

Luyện tập với cấu trúc if/else- xem video tại: https://drive.google.com/file/d/1QEUH_x8Lo4oBUWMXACBlXwL1WxlUuk9j/view

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng cấu trúc if/else.

Mô tả- luyện tập với cấu trúc if/else

Sử dụng cấu trúc if…else, viết chương trình nhập vào một chuỗi câu trả lời cho câu hỏi “What is the “official” name of JavaScript?”. Nếu câu trả lời nhập vào là “ECMAScript”,  thì hiển thị thông báo: “Right!”, ngược lại hiển thị thông báo: “Didn’t know? ECMAScript!”

Lưu đồ

cấu trúc if/else

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

  • Đưa mã nguồn lên GitHub
  • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bước 1- Luyện tập sử dụng cấu trúc if/else: Tạo file ex01.html

Bước 2: Thêm thẻ <script> thực hiện viết các mã JavaScript

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <script>
  //code vào đây
  </script>
</body>

</html>

Bước 3: Khai báo biến value nhận giá trị được nhập vào từ hộp thoại

let value = prompt('What is the "official" name of JavaScript?', '');

Bước 4: Sử dụng cấu trúc if…else kiểm tra giá trị của value

if (value == 'ECMAScript') {
  alert('Right!');
} else {
  alert("You don't know? ECMAScript!");
}

Bước 5: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng cấu trúc if…else. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Xem thêm: [Học nghề] Thực hành, Thực hành, Thực hành

Download - Giáo trình thuật toán

2 + 1 =

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

11 + 7 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM