Trang chủ » Blog » Sử dụng String trong ngôn ngữ lập trình Java

Sử dụng String trong ngôn ngữ lập trình Java

bởi Admin | 08/01/2024 12:19 | Blog

Không chỉ riêng trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Java, bất kể một ngôn ngữ lập trình nào cũng vậy, thao tác với String (chuỗi) là những thao tác đòi hỏi các bạn cần nắm vững. Vì những phương thức với String được sử dụng rất nhiều trong các chương trình lập trình Java. Bài viết dưới đây giúp bạn hiểu được:

• String trong lập trình hướng đối tượng Java là gì?

• Có các loại phương thức nào trong String?

• Cách thao tác với mỗi phương thức đó như thế nào?

• Ví dụ cụ thể cho mỗi phương thức với String trong ngôn ngữ lập trình Java.

strong trong lap trinh java

Sử dụng String trong ngôn ngữ Java

String trong lập trình hướng đối tượng Java là gì?

String được sử dụng để lưu trữ các giá trị Text (gồm nhiều ký tự). Ví dụ như:

String greeting = “Hello”;

String trong ngôn ngữ lập trình Java là một kiểu dữ liệu đặt biệt, nó thật ra là một đối tượng chứa đựng nhiều phương thức để xử lý một số nhiệm vụ như sau.

String length

  • Dùng để lấy độ dài của một chuỗi

String txt = “ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ”;

System.out.println(“The length of the txt string is: “ + txt.length());

String toUperCase và toLowerCase

  • Dùng để chuyển hoá chữ thành chữ hoa và chữ thường

String txt = “Hello World”;

System.out.println(txt.toUpperCase()); // Outputs “HELLO WORLD”

System.out.println(txt.toLowerCase()); // Outputs “hello world”

String IndexOf trong ngôn ngữ Java

  • Dùng để trả về vị trí 1 ký tự trong chuỗi

String txt = “Please locate where ‘locate’ occurs!”;

System.out.println(txt.indexOf(“locate”)); // Outputs 7

String Concatenation

  • Dùng để nối 2 chuỗi lại với nhau

String firstName = “John”;

String lastName = “Doe”;

System.out.println(firstName + ” “ + lastName);

String hiển thị các giá trị đặt biệt

  • Dùng để hiển thị các ký tự như đấu 1 nháy, 2 nháy. Ví dụ khi ta biến sau

String text = ” le vu” nguyen

  • Như vậy thì sẽ bị lỗi vì dấu 2 nháy sau chữ vu sẽ gây nhầm lẫn cho trình biên dịch. Như vậy làm sao sử dụng được chữ vu”. Thì ta dùng ký tự \ đằng trước đấu 2 nháy như sau.

String txt = “le vu\” nguyen”;

Ngoài ra String hỗ trợ các ký tự đặt biệt khác như

  • \n : dùng để xuống dòng.

String txt = “Hello\nWorld!”;

  • \t : cách nhau một khoảng tab

 String txt = “Hello\tWorld!”;

  • \b : cách nhau một khoảng backspace

String txt = “Hello\tWorld!”;

Dấu + trong ngôn ngữ lập trình Java

Khi ta sử dụng dấu + thì đối với kiểu int thì nó là cộng 2 số, còn đối với kiểu String thì sẽ là concatenation (nối chuỗi)

int x = 10;

int y = 20;

int z = x + y; // z là 30

String x = “10”;

String y = “20”;

String z = x + y; // z là chuỗi 1020 

Xem video demo về string trong ngôn ngữ lập trình Java tại đây.
Nếu bạn mong muốn trở thành lập trình viên ngôn ngữ lập trình Java trong thời gian ngắn nhất, hãy liên hệ CodeGym Đà Nẵng để được tư vấn khóa học nghề lập trình trong vòng 6 tháng dành cho người mới bắt đầu có cam kết việc làm sau khi tốt nghiệp.
CODEGYM ĐÀ NẴNG – TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH HIỆN ĐẠI
⚓ Địa chỉ: Tầng 10 số 295 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0236 651 7021
🖥 Facebook: CodeGym Đà Nẵng

Download - Giáo trình thuật toán

7 + 5 =

Tags:

0 Lời bình

Trackbacks/Pingbacks

  1. Top 17 Strings Là Gì - Cẩm Nang Tiếng Anh - […] Trích nguồn: … […]

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

4 + 13 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM