Trang chủ » Blog » Kiểu dữ liệu trong lập trình Java

Kiểu dữ liệu trong lập trình Java

bởi Admin | 08/01/2024 12:20 | Blog

Bạn đang thắc mắc làm cách nào để biểu diễn những thông tin trong thực tế vào việc viết ra các chương trình trên máy tính? Bài chia sẻ về kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình Java dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp cho câu hỏi trên. Việc hiểu sâu các kiểu dữ liệu trong lập trình hướng đối tượng Java cũng sẽ giúp bạn biết nên sử dụng kiểu nào phù hợp nhất khi viết các chương trình Java. Vì vậy, trước khi chuyển sang học các kiến thức nâng cao thì các bạn cần nắm vững các kiến thức Java cơ bản này trước nhé.

kiểu dữ liệu trong lập trình Java

Kiểu dữ liệu trong lập trình Java

Trong lập trình Java chúng ta có 2 loại kiểu dữ liệu đó là kiểu nguyên thuỷ và kiểu đối tượng.

Kiểu dữ liệu nguyên thuỷ trong lập trình Java

 • Kiểu nguyên thuỷ bao gồm có các loại sau. Ứng với mỗi loại kiểu dữ liệu bộ nhớ sẽ cấp phát vùng nhớ tương ứng
kiểu dữ liệukích thướtkhoảng giá trị
byte1 bytetừ -128 đến 127
short2 bytestừ -32.768 đến 32.676
int4 bytestừ -2.147.483.648 đến 2.147.483.647
long8 bytestừ -9.223.372.036.854.775.808 to 9.223.372.036.854.775.807
float4 bytes6 đến 7 thập phân 1.000,1232321
double8 bytes15 dấu thập phân
boolean1 bitchứa giá trị true hoặc false
char2 byteschứa các ký tự đơn

2. Kiểu dữ liệu Integer

 • Byte có thể chứa giá trị từ -128 đến 127.

byte myNum = 100;

System.out.println(myNum);

 • Short có thể chứa giá trị từ -32768 to 32767

short myNum = 5000;

System.out.println(myNum);

 • int chứa giá trị từ -2147483648 to 2147483647

int myNum = 100000;

System.out.println(myNum);

 • long chứa giá trị từ -9223372036854775808 to 9223372036854775807

long myNum = 15000000000L;

System.out.println(myNum);

3. Kiểu dữ liệu Float

 • float chứa từ 3.4e−038 to 3.4e+038

float myNum = 5.75f;

System.out.println(myNum);

 • double chứa giá trị từ 1.7e−308 to 1.7e+308

double myNum = 19.99d;

System.out.println(myNum);

4. Kiểu dữ liệu Khoa học

Chúng ta có thể dùng e để mô tả bội số của 10.

float f1 = 35e3f;

double d1 = 12E4d;

System.out.println(f1);

System.out.println(d1);

5. Kiểu dữ liệu Boolean

 • Chỉ chứa kết quả đúng hay sai

boolean isJavaFun = true;

boolean isFishTasty = false;

System.out.println(isJavaFun);

System.out.println(isFishTasty);

6. Kiểu dữ liệu ký tự trong lập trình Java

 • Kiểu char chỉ chứa 1 ký tự duy nhất

char myGrade = ‘B’;

System.out.println(myGrade);

 • Trong kiểu ký tự chúng ta có thể sử dụng bảng mã ASCII để hiển thị giá trị

char a = 65, b = 66, c = 67;

System.out.println(a);

System.out.println(b);

System.out.println(c);

7. Kiểu dữ liệu chuỗi trong lập trình Java

 • Kiểu String dùng để lưu dạng chuỗi các ký tự

String greeting = “Hello World”;

System.out.println(greeting);

Kiểu dữ liệu đối tượng

 • Kiểu dữ liệu đối tượng thường tham chiếu tới 1 đối tượng. Ví dụ như:

Student student = new Student()

Xem video demo về kiểu dữ liệu đối tượng tại đây.
Nếu bạn mong muốn trở thành lập trình viên trong thời gian ngắn nhất, hãy liên hệ CodeGym Đà Nẵng để được tư vấn khóa học nghề lập trình trong vòng 6 tháng dành cho người mới bắt đầu có cam kết việc làm sau khi tốt nghiệp.
CODEGYM ĐÀ NẴNG – TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH HIỆN ĐẠI
⚓ Địa chỉ: Tầng 10 số 295 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0236 651 7021
🖥 Facebook: CodeGym Đà Nẵng
levunguyen.com

Download - Giáo trình thuật toán

13 + 13 =

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

4 + 3 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM