• Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng Spring Security
  • Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu JWT là gì? JWT là viết tắt của từ Json Web Token là một chuỗi mã hóa được gửi kèm trong Header của client request có tác dụng giúp phía server xác thực request người dùng có hợp lệ hay không. Được sử dụng phổ biến trong các hệ thống API ngày nay.
  • Cấu hình: chúng ta sẽ thêm các thư viện sau:

  • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra class User, Role và UserPrinciple ở đây mình sử dụng Lombok với @Data để tự tạo get, set
  • Tạo class User như sau:

  • Tạo class Role:

  • Tạo class UserPrinciple:

  • Sau khi tạo xong 3 model trên ta sẽ tạo 2 repository có tên là UserRepository và RoleRepository như sau:

  • Tiến hành tạo Service:

UserService

UserServiceImpl

RoleService

RoleServiceImpl

Author: Nguyễn Minh Quân

Đăng ký nhận tài liệu: “Tất tần tật những điều người học lập trình không thể bỏ qua” tại đây

Xem thêm về mô hình học Coding Bootcamp tại đây 


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.