Ngay khi mở đầu buổi trao đổi, bạn ấy đã chia sẻ “Trước giờ ai cũng bảo mình...