NFT vừa được Từ điển Collins vinh danh là từ thông dụng của năm 2021. “Vượt...