Tính đến thời điểm 2021, Android vẫn đang trở thành nền tảng di động phổ biến...