Trang chủ » CodeGym premium

Thẻ: CodeGym premium

Kata GameOfLife

Kata GameOfLife

Giới thiệu kata : Game Of Life là một bài toán rất thú vị của Conway, một nhà...

Kata NumberToLCD

Kata NumberToLCD

Giới thiệu về Kata Viết một chương trình hiển thị số giống kiểu màn hình LCD....

Kata Tennis

Kata Tennis

Giới thiệu kata Trong bài Kata này ta sẽ xây dựng một phiên bản trò chơi...

Kata WordWrap

Kata WordWrap

Giới thiệu Kata Bài Kata này được lấy từ blog của Robert Martin cùng với một...

Kata DepthFirstSearch

Kata DepthFirstSearch

Giới thiệu kata Cấp độ của Kata: Dễ Dùng để luyện về Đệ quy Kata liên quan:...

Kata Yahtzee

Kata Yahtzee

Giới thiệu Kata Bài toán này dựa trên bài kiểm tra số 19 của Ruby...

Kata PokerHands

Kata PokerHands

Giới thiệu kata Kata này được sao chép từ acm.uva.es/p/v103/10315.html, là một...

Kata Bowling

Kata Bowling

Mô tả bài toán Viết một chương trình để tính điểm của 1 ván bowling dựa trên...

Kata Minesweeper

Kata Minesweeper

Cấp độ của Kata: Dễ Mô tả bài toán Bạn đã từng chơi Minesweeper chưa? Đó là...

Kata RomanCalculator

Kata RomanCalculator

Giới thiệu kata CodersDojoSweden, tổ chức ở Linköping, đã tìm kiếm một bài...

Kata RomanNumerals

Kata RomanNumerals

Tôi không tham dự XP2001 của Kent Beck, nhưng tôi tin chắc rằng Kata này đã...

Kata FizzBuzz

Kata FizzBuzz

Michael Feathers và EmilyBache đã từng biểu diễn bài Kata này trong 4 phút tại...

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Nhận tư vấn, định hướng 1-1

Điền và gửi thông tin cá nhân để được tư vấn miễn phí về các chương trình học.

2 + 10 =