Công nghệ Blockchain 1.0 được ra đời lần đầu tiên từ năm 2009. Tuy nhiên mãi...