Tuyển dụng

CodeGym tuyển dụng nhân viên Tư vấn tuyển sinh làm việc tại Hà Nội

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đào tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

CodeGym Hà Nội Tuyển dụng Nhân viên Hành chính – Nhân sự tổng hợp 

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

Tuyển dụng Giảng viên PHP/Java làm việc tại Hà Nội – CodeGym

Về công ty  CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...
Tuyển dụng Trưởng nhóm Kinh doanh – Phát triển thị trường

Tuyển dụng Trưởng nhóm Kinh doanh – Phát triển thị trường

Về công ty  CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh – Phát triển thị trường

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh – Phát triển thị trường

Về công ty  CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

CodeGym Hà Nội tuyển dụng nhân viên Tư vấn tuyển sinh

CodeGym Hà Nội tuyển dụng nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

CodeGym tuyển dụng Chăm sóc học viên tại Hà Nội

CodeGym tuyển dụng Chăm sóc học viên tại Hà Nội

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

Tuyển dụng Giảng viên Java làm việc tại Đà Nẵng – CodeGym

Tuyển dụng Giảng viên Java làm việc tại Đà Nẵng – CodeGym

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

CodeGym tuyển dung Giảng viên JAVA làm việc tại Huế

CodeGym tuyển dung Giảng viên JAVA làm việc tại Huế

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

CodeGym tuyển Lập trình viên – Lương 10-20 triệu/tháng

CodeGym tuyển Lập trình viên – Lương 10-20 triệu/tháng

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

Tuyển nhân viên Tư vấn tuyển sinh – Lương 5 – 7 triệu/tháng

Tuyển nhân viên Tư vấn tuyển sinh – Lương 5 – 7 triệu/tháng

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

Tuyển Telesales – Lương cứng 5 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Tuyển Telesales – Lương cứng 5 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing – Lương 20 – 25 triệu/tháng

Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing – Lương 20 – 25 triệu/tháng

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

Việc ngon năm mới: CodeGym tuyển Digital Marketing, lương 10-15 triệu

Việc ngon năm mới: CodeGym tuyển Digital Marketing, lương 10-15 triệu

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Digital Marketing Số lượng: 04 Hình thức: Full-time Mức thu nhập: 10,000,000đ – 15,000,000đ/tháng Địa điểm làm việc: Hà Nội, Huế Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các...

CodeGym Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên Digital Marketing

CodeGym Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên Digital Marketing

CODEGYM VIỆT NAM là hệ thống đào tạo lập trình hiện đại, với mô hình đào tạo Coding Bootcamp đầu tiên tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn được góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động trong ngành lập trình. Tại CodeGym, các bạn sẽ được đào tạo với cường độ cao,...

CodeGym tuyển dụng Nhân viên Quản trị mạng

CodeGym tuyển dụng Nhân viên Quản trị mạng

Trong 11/2019, CodeGym tuyển dụng 02 Nhân viên Quản trị mạng. Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng...

CodeGym tuyển dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

CodeGym tuyển dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...

CodeGym Đà Nẵng tuyển dụng Nhân viên Hành chính – Nhân sự tổng hợp

CodeGym Đà Nẵng tuyển dụng Nhân viên Hành chính – Nhân sự tổng hợp

Về công ty CodeGym là hệ thống đào tạo lập trình viên hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua các mô hình đạo tạo tiên tiến trên nền tảng công nghệ giáo dục. Qua đó, CodeGym giúp người học phát triển...