5 điểm mạnh của ngôn ngữ lập trình PHP

5 điểm mạnh của ngôn ngữ lập trình PHP

PHP – Một cậu bé có nhiều “tranh cãi” trong giới lập trình viên. Vì một vài lý do, danh tiếng của PHP đã bị ảnh hưởng. Sự phát triển ban đầu của PHP đã bị thay đổi. Các thư viện chuẩn trong PHP không còn có sự gắn kết mạnh mẽ nữa. Nhiều thập kỷ trước...