Ngành CNTT tiếp tục “hot” tại Việt Nam trong 10 năm tới?

Ngành CNTT tiếp tục “hot” tại Việt Nam trong 10 năm tới?

Sự tăng trưởng của một ngành nghề hay công việc cụ thể do nhiều yếu tố quyết định tới. Tuy nhiên, với ngành Công nghệ thông tin (ngành CNTT), 3 yếu tố sau được xem như  “đòn bẩy” tiếp tục đưa ngành này lên vị trí top đầu trên thị trường lao động Việt Nam trong 10 năm...