Trang chủ » Blog » Xây dựng Blog Template với Gulp 4, Pug, Sass – Phần 2

Xây dựng Blog Template với Gulp 4, Pug, Sass – Phần 2

bởi CodeGym | 06/12/2023 17:30 | Blog

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách xây dựng Blog Template với Gulp 4, Pug, Sass.

1. Chuẩn bị tài nguyên

Chúng ta cần một số ảnh để hiển thị trên giao diện, trong bài hướng dẫn chúng ta có thể tìm kiếm một số ảnh phù hợp từ google. Tất cả các hình ảnh trên sẽ được lưu ở thư mục assets/image

2. Xây dựng phần hiển thị danh sách blog

2.1. Khai báo danh sách nội dung và đường dẫn ảnh

Thêm đoạn code sau vào file index.pug. 

- const blogs = [{title: "The 5 things Sketch can do that Photoshop 
can't", subTitle: "Even if you haven't made the switch yet, you're likely 
aware of the mass of exodus of Photoshop users switching to Sketch", 
imgCover: "/assets/images/design-tools.jpg"},{title: "Altered fast food 
logos and they're going viral on twitter",subTitle: "Not all heroes ware 
capes",imgCover: "/assets/images/burger.jpg"},{title: "Skill work better 
with developers",subTitle:"No, this isn't another 'should designers code' 
article",imgCover: "/assets/images/coding.jpg"},{title: "Designer 
in USA",imgCover: "/assets/images/us-flag.jpg"},{title: "How to join a great 
conversation",imgCover: "/assets/images/conversation.jpeg" },{title: "3 
things we don't know about design",imgCover: 
"/assets/images/questions.jpeg"}]

Ở đây chúng ta khai báo biến mảng blogs để giữ danh sách các blog, bao gồm title, subTitle và imgCover. Từ danh sách nào chúng ta sẽ đổ ra giao diện danh sách blog với nội dung tương ứng

2.2. Xây dựng khung html với pug

Với bố cục giao diện như trên, chúng ta sẽ viết pug như sau:

html
  head
    link(rel="stylesheet", href="css/style.css")
  body
    main
      section.blogList
        h3.sectionTitle See what else is new
        div.blogListContainer
          each item, index in blogs
            div.blogItem
              div.image__wrapper
                img.blogCover(src=item.imgCover, alt="")
              a.blogTitle(href="")=item.title
              p.blogDescription=item.subTitle

Như các bạn đã thấy, với pug, ở đây chúng ta có thể sử dụng vòng lặp, ngoài ra pug còn có biểu thức điều kiện, toán tử, … Đến đây chúng ta đã thấy danh sách đã được hiển thị ra nhưng chưa được đẹp, việc làm đẹp sẽ bắt đầu ở bước tiếp theo.

** Nếu tất cả thư mục và file nằm trong assets/images chưa được copy vào thư mục dist/assets/images, chúng ta cần fix lại đoạn code sau ở file gulp.js. Sau đó chạy lại lệnh gulp serve để chạy chế độ live reload.

function assetsTask() {
  return src('assets/**')
    .pipe(dest('dist/assets'))
}

 

2.3. Styling giao diện

Các bạn đưa đoạn code sau vào file style.sass

$primary: rgb(255,37,85)
 
html
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif
 
body
  margin: 0
  padding: 0
 
main
  max-width: 1440px
  margin: auto
 
.sectionTitle
  text-align: center
  opacity: .6
  font-weight: 500
  text-transform: uppercase
  margin: 2rem 0
  font-size: .9rem
 
.blogListContainer
  width: 100%
  display: grid
  grid-gap: 2rem
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr)
 
.blogItem
  height: 600px
  .image__wrapper
    height: 300px
    box-sizing: border-box
    margin-bottom: 3rem
 
    .blogCover
      width: 100%
      height: 100%
      object-fit: cover
 
  .blogTitle
    color: $primary
    font-weight:
    text-transform: uppercase
    text-decoration: none
    display: -webkit-box
    -webkit-line-clamp: 3
    -webkit-box-orient: vertical
    overflow: hidden
    height: 4.5rem
    text-align: center
    font-size: 1.2rem
 
  .blogDescription
    text-align: center
    opacity: .6
    display: -webkit-box
    -webkit-line-clamp: 4
    -webkit-box-orient: vertical
    overflow: hidden
 
 

Vậy là chúng ta đã có một giao diện như sau:

Xây dựng Blog Template

Kết: Ở phần 2 này chúng ta đã tập làm quen với pug và sass, dùng pug và sass để build phần giao diện danh sách blog. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ xây dựng phần Carousel Banners của template.

Chúc các bạn thành công!

Link Github: https://github.com/nguyentd92/gulpjs-demo

Author: Nguyễn Thành Danh

Xem thêm các bài viết chia sẻ, hướng dẫn học lập trình tại đây.

 

Download - Giáo trình thuật toán

4 + 1 =

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

13 + 2 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM