Trang chủ » Blog » [Thực hành] Sử dụng vòng lặp do-while

[Thực hành] Sử dụng vòng lặp do-while

bởi CodeGym | 26/12/2023 17:16 | Bài thực hành | Blog

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng vòng lặp do-while – xem video tại: https://drive.google.com/file/d/1aX7PXxhTY-WU4tqIEWaFDizYZQ1deXeQ/view

Mô tả- sử dụng vòng lặp do while

Sử dụng vòng lặp do while để viết lại chương trình yêu cầu nhập các số từ 1 -> 10 ở ví dụ trong phần vòng lặp while.

Để hoàn thành bài thực hành, bạn cần:

  • Đưa mã nguồn lên GitHub
  • Dán link của repository lên phần nộp bài trên CodeGymX

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo file dowhilesample.html. Tạo thẻ <script> và viết các mã lệnh thực thi trong đó.

Bước 2: Tạo biến value để lưu giá trị người dùng nhập vào

let value = null;

Bước 3: Viết mã thực thi

do {
    value = prompt("Nhập vào số từ 1 -> 10");
} while (value < 1 || value > 10);

Bước 4: Hiển thị ra màn hình giá trị vừa nhập

alert("Số bạn vừa nhập là " + value);

Bước 5: Thực thi chương trình. Quan sát kết quả.

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập sử dụng vòng lặp do-while. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Download - Giáo trình thuật toán

5 + 15 =

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

15 + 1 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM