Trang chủ » Blog » [Thực hành] Câu lệnh điều kiện và vòng lặp

[Thực hành] Câu lệnh điều kiện và vòng lặp

bởi CodeGym | 26/12/2023 17:16 | Bài thực hành | Blog

Mục tiêu

Thực hành kiến thức về câu lệnh điều kiện và vòng lặp.

Mô tả- câu lệnh điều kiện và vòng lặp

 • Clone project rỗng để bắt đầu code.
 • Cài đặt các package cần thiết.
 • Code các phần code mẫu.
 • Chạy để kiểm tra kết quả đạt được.

Hướng dẫn

Bước 1:  Truy cập vào https://github.com/codegym-vn/typescript-demo , đọc README, clone dự án.

Bước 2:  Thực thi lệnh npm i tại thư mục dự án vừa clone về, để cài đặt các packages cần thiết.

Bước 3:  Mở dự án mẫu với editor mà các bạn quen thuộc

câu lệnh điều kiện và vòng lặp

Bước 4:  Chạy lệnh npm start, sau đó trình duyệt sẽ tự động mở trang web localhost:3000, các bạn có thể nhìn thấy danh mục bài học như sau:

câu lệnh điều kiện và vòng lặp

Bước 5:  Di chuyển vào link của bài học 2.

Bước 6:  Mở file src/control-flow.ts trong project vừa tạo, sau đó code lần lượt các đoạn code sau:

/**
 * If/else
 */

let count = 50;
if (count > 0) {
  count--;
} else {
  count = 0;
}
console.log(count);

/**
 * loop
 */

console.log("for loop");

const keys = "abcdef";
for (let idx = 0; idx < keys.length; ++idx) {
  console.log(keys[idx]);
}

console.log("while loop");
let idx = 0;
while (idx < keys.length) {
  console.log(keys[idx]);
  ++idx;
}

console.log("do-while loop");

idx = 0;
do {
  console.log(keys[idx]);
  ++idx;
} while (idx < keys.length);

console.log("for-of loop");
for (const item of keys) {
  console.log(item);
}

console.log("for-in loop");
const user = {
  name: 'Bob',
  age: 55
};
for (const key in user) {
  console.log(`${key}: ${user[key]}`);
}

Expected:
  49
for loop
  a
b
c
d
e
f
while loop
  a
b
c
d
e
f
do-while loop
a
b
c
d
e
f
for-of loop
a
b
c
d
e
f
for-in loop
  name: Bob
age: 55

Mã nguồn tham khảo: https://github.com/codegym-vn/typescript-demo/tree/master/src

Trên đây CodeGym đã cùng với bạn luyện tập câu lệnh điều kiện vòng lặp. Hãy chụp ảnh màn hình và nộp bài thực hành của bạn trên CodeGymX để cùng nhau luyện tập nhé!

Download - Giáo trình thuật toán

10 + 2 =

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

4 + 2 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM