Trang chủ » Blog » Tất tần tật các loại chứng chỉ AWS: Bạn phù hợp với chứng chỉ nào

Tất tần tật các loại chứng chỉ AWS: Bạn phù hợp với chứng chỉ nào

bởi ngoctran2 | 17/06/2024 14:13 | Blog

Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về các loại chứng chỉ AWS phổ biến. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về nội dung và đối tượng học viên của từng chứng chỉ. Ngoài ra, hình thức thi và mức giá tốt nhất của từng loại cũng sẽ được cung cấp trong bài viết dưới đây. 

Nội dung

I. Tiêu chí phân loại chứng chỉ AWS

Các chứng chỉ AWS được chia thành bốn cấp độ: Foundational, Associate, Professional và Specialty. 

Tất tần tật các loại chứng chỉ AWS

Tất tần tật các loại chứng chỉ AWS phổ biến

1. Cấp độ Foundational

 • Bao gồm chứng chỉ AWS Certified Cloud Practitioner
 • Được thiết kế cho những người mới bắt đầu, không yêu cầu kinh nghiệm với AWS
 • Cung cấp kiến thức cơ bản về đám mây AWS
 • Tập trung cung cấp một cái nhìn tổng quan về các dịch vụ và khái niệm cơ bản của AWS.
Tất tần tật các loại chứng chỉ AWS

Chứng chỉ AWS cấp độ Foundational

2. Cấp độ Associate

 • Bao gồm: chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect, AWS Certified Developer, AWS Certified SysOps Administrator, AWS Certified SysOps Administrator, và AWS Certified Data Engineer
 • Yêu cầu người học có kiến thức và kỹ năng ở mức trung cấp. Ngoài ra, đòi hỏi một số kinh nghiệm thực tế với AWS.
 • Mỗi chứng chỉ Associate tập trung vào một chuyên môn cụ thể: kiến trúc giải pháp, phát triển ứng dụng hoặc quản trị hệ thống.
Tất tần tật các loại chứng chỉ AWS

Chứng chỉ AWS cấp độ Associate

3. Cấp độ Professional

 • Bao gồm: chứng chỉ AWS Certified DevOps Engineer và AWS Certified Solutions Architect
 • Yêu cầu người học phải có khả năng thiết kế và triển khai các giải pháp phức tạp. Đồng thời biết cách tối ưu hóa và quản lý hiệu quả trên AWS. 
 • Đầu ra đảm bảo khả năng lãnh đạo kỹ thuật và quản lý dự án mang tính chiến lược cao. 
Tất tần tật các loại chứng chỉ AWS

Chứng chỉ AWS cấp độ Professional

4. Cấp độ Specialty

 • Bao gồm: chứng chỉ AWS Certified Advanced Networking, AWS Certified Machine Learning, AWS Certified Security 
 • Yêu cầu người học có kinh nghiệm thực tế và khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.
 • Các chứng chỉ thuộc cấp độ này có giá trị cao trong ngành, giúp khẳng định sự chuyên nghiệp của người học. 
Tất tần tật các loại chứng chỉ AWS

Chứng chỉ AWS cấp độ Specialty

II. Phân loại cụ thể các chứng chỉ AWS

1. AWS Certified Cloud Practitioner

 • Nội dung và mục tiêu chứng chỉ

Chứng chỉ AWS Certified Cloud Practitioner cung cấp nền tảng kiến thức cơ bản và các dịch vụ của AWS. Mục tiêu của chứng chỉ này là giúp người học hiểu rõ khái niệm điện toán đám mây, mô hình dịch vụ AWS, bảo mật, kiến trúc cơ bản và giá thành.

 • Đối tượng học viên

Những bạn chưa có kiến thức nền tảng về IT, nhưng có định hướng phát triển trong mảng Điện toán đám mây. Chứng chỉ này sẽ giúp bạn ứng tuyển vào các vị trí Entry-level Cloud, không đòi hỏi quá nhiều kinh nghiệm. 

Nhân viên sales, nhân viên Marketing hay các bộ phận khác của doanh nghiệp cũng có thể học chứng chỉ này. Điều này giúp cải thiện khả năng giao tiếp và cộng tác trên đám mây với chủ đầu tư và các khách hàng.

 • Tiêu chuẩn và hình thức thi

Để đạt được chứng chỉ, bạn cần vượt qua bài thi gồm 65 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 90 phút. Bạn có thể ôn tập thông qua các khóa luyện thi chứng chỉ AWS, sách vở và tài liệu chính thức của AWS về Cloud Practitioner

 • Lệ phí thi: $100 USD

2. AWS Certified Solutions Architect – Associate

 • Nội dung và mục tiêu chứng chỉ

Chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect – Associate tập trung vào việc thiết kế và triển khai các hệ thống phân tán trên AWS. Nội dung bao gồm các kỹ năng cần thiết để thiết kế giải pháp có khả năng mở rộng, đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí.

 • Đối tượng học viên

Những bạn đã có 1-3 năm kinh nghiệm làm IT. Những bạn đã có nền tảng về STEM (Khoa học – Công nghệ – Kỹ thuật – Toán học). Chứng chỉ sẽ cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng quan trọng để phát triển sự nghiệp. 

Các kiến trúc sư giải pháp, kỹ sư hệ thống, và chuyên gia phát triển phần mềm. Chứng chỉ sẽ giúp cải thiện kỹ năng thiết kế và triển khai hệ thống trên AWS.

 • Tiêu chuẩn và hình thức thi

Bài thi gồm 65 câu hỏi trắc nghiệm và kéo dài 130 phút. Để chuẩn bị, bạn có thể tham khảo việc học, thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu về AWS và thực hành với tài liệu chính thức của AWS về Solutions Architect.  

 • Lệ phí thi: $150 USD

3. AWS Certified Developer – Associate

 • Nội dung và mục tiêu chứng chỉ

Chứng chỉ AWS Certified Developer nhằm phát triển và duy trì các ứng dụng dựa trên AWS. Mục tiêu là giúp các nhà phát triển hiểu và sử dụng hiệu quả các dịch vụ cốt lõi của AWS.

 • Đối tượng học viên

Nhà phát triển phần mềm, lập trình viên và kỹ sư phần mềm 

 • Tiêu chuẩn và hình thức thi

Kỳ thi kéo dài 90 phút với 65 câu hỏi trắc nghiệm. Học viên cần có kinh nghiệm thực hành với các dịch vụ, đồng thời nắm vững kiến thức về các công cụ phát triển của AWS. Khoá luyện thi chứng chỉ AWS Developertài liệu chính thức của AWS về Certified Developer là các nguồn học bổ ích cho chứng chỉ này. 

 • Lệ phí thi: $150 USD

4. AWS Certified SysOps Administrator – Associate

 • Nội dung và mục tiêu chứng chỉ

Chứng chỉ AWS Certified SysOps Administrator tập trung vào quản trị và vận hành các hệ thống trên nền tảng AWS. Nội dung bao gồm việc triển khai, quản lý và vận hành các hệ thống, cùng với khả năng xác định và khắc phục sự cố.

 • Đối tượng học viên

Các quản trị viên hệ thống, quản lý vận hành và chuyên gia IT cần quản lý và vận hành các hệ thống trên AWS.

 • Tiêu chuẩn và hình thức thi

Kỳ thi gồm 65 câu hỏi trắc nghiệm và kéo dài 130 phút. Để chuẩn bị, bạn nên đăng ký tham gia các khóa đào tạo chính thức và thực hành thực tế với tài liệu chính thức của AWS về SysOps Administrator

 • Lệ phí thi: $150 USD

5. AWS Certified Data Engineer – Associate 

 • Nội dung và mục tiêu chứng chỉ

Chứng chỉ AWS Certified Data Engineer tập trung vào khả năng thiết kế, xây dựng, bảo mật và duy trì các giải pháp phân tích dữ liệu trên AWS. Nội dung bao gồm các dịch vụ phân tích dữ liệu như Amazon Redshift, Kinesis, và Elastic Search, cùng với các kỹ thuật thu thập, lưu trữ, xử lý và trực quan hóa dữ liệu.

 • Đối tượng học viên

Chuyên gia dữ liệu, nhà phân tích dữ liệu và kiến trúc sư giải pháp muốn chuyên sâu về phân tích dữ liệu trên AWS.

 • Tiêu chuẩn và hình thức thi

Bài thi kéo dài 170 phút với 65 câu hỏi trắc nghiệm, tập trung vào các chủ đề chính như Collection, Storage and Data Management, Processing, Analysis and Visualization, Security, và Cost Optimization.

 • Lệ phí thi: $150 USD

6, AWS Certified DevOps Engineer – Professional 

 • Nội dung và mục tiêu chứng chỉ

Chứng chỉ AWS Certified DevOps Engineer tập trung vào các phương pháp và công cụ DevOps trong môi trường AWS. Mục tiêu là giúp học viên hiểu rõ quy trình CICD, tự động hóa, và quản lý cơ sở hạ tầng.

 • Đối tượng học viên

Các kỹ sư DevOps, quản trị viên hệ thống, và các chuyên gia IT muốn chuyên sâu vào lĩnh vực DevOps trên AWS.

 • Tiêu chuẩn và hình thức thi

Bài thi kéo dài 170 phút với 75 câu hỏi trắc nghiệm. Học viên cần có kinh nghiệm thực hành với các công cụ DevOps của AWS và kiến thức sâu rộng về quy trình DevOps.

 • Lệ phí thi: $300 USD

7. AWS Certified Solutions Architect – Professional 

 • Nội dung và mục tiêu chứng chỉ

Chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect – Professional đảm bảo khả năng thiết kế và triển khai các ứng dụng phân tán phức tạp trên AWS. Nội dung bao gồm thiết kế các giải pháp có khả năng mở rộng, tính sẵn sàng cao và tiết kiệm chi phí.

 • Đối tượng học viên

Các kiến trúc sư giải pháp đã có kinh nghiệm, các chuyên gia IT và những ai đã hoàn thành chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect – Associate.

 • Tiêu chuẩn và hình thức thi

Bài thi kéo dài 180 phút với 75 câu hỏi trắc nghiệm. Bao gồm các chủ đề: Design for Organizational Complexity, Design for New Solutions, Migration Planning, Cost Control, và Continuous Improvement for Existing Solutions.

 • Lệ phí thi: $300 USD

8. AWS Certified Advanced Networking – Specialty 

 • Nội dung và mục tiêu chứng chỉ

Chứng chỉ AWS Certified Advanced Networking đảm bảo kiến thức và kỹ năng thiết kế các giải pháp mạng phức tạp trên AWS. Nội dung bao gồm các dịch vụ mạng, kiến trúc mạng trên AWS, và các chiến lược bảo mật mạng.

 • Đối tượng học viên

Các kỹ sư mạng, kiến trúc sư giải pháp và chuyên gia IT có kinh nghiệm với các dịch vụ mạng của AWS.

 • Tiêu chuẩn và hình thức thi

Bài thi kéo dài 170 phút với 65 câu hỏi trắc nghiệm. Bao gồm các chủ đề: Design and Implement Hybrid IT Network Architectures at Scale, Implement Core AWS Network Services, và Automate AWS Tasks for Network Deployments.

 • Lệ phí thi: $300 USD

9. AWS Certified Machine Learning – Specialty

 • Nội dung và mục tiêu chứng chỉ

Chứng chỉ AWS Certified Machine Learning đảm bảo khả năng thiết kế, triển khai và duy trì các giải pháp máy học trên AWS. Nội dung bao gồm các công cụ và dịch vụ như SageMaker, TensorFlow trên AWS và các kỹ thuật học máy.

 • Đối tượng học viên

Các nhà khoa học dữ liệu, kỹ sư máy học và chuyên gia IT muốn áp dụng các kỹ thuật máy học trên nền tảng AWS.

 • Tiêu chuẩn và hình thức thi

Bài thi kéo dài 180 phút với 65 câu hỏi trắc nghiệm. Tập trung vào các chủ đề: Data Engineering, Exploratory Data Analysis, Modeling, và Machine Learning Implementation and Operations.

 • Lệ phí thi: $300 USD

10. AWS Certified Security – Specialty 

 • Nội dung và mục tiêu chứng chỉ

Chứng chỉ AWS Certified Security tập trung vào khả năng bảo mật các hệ thống và dữ liệu trên AWS. Nội dung bao gồm các phương pháp bảo mật, dịch vụ bảo mật của AWS như IAM, KMS, và các chiến lược bảo mật mạng.

 • Đối tượng học viên

Các chuyên gia bảo mật, quản trị viên hệ thống và những ai muốn chuyên sâu về bảo mật trên nền tảng AWS.

 • Tiêu chuẩn và hình thức thi

Bài thi kéo dài 170 phút với 65 câu hỏi trắc nghiệm. Tập trung vào các chủ đề: Incident Response, Logging and Monitoring, Infrastructure Security, Identity and Access Management, và Data Protection.

 • Lệ phí thi: $300 USD

Kết Luận

Mỗi loại chứng chỉ AWS đều cung cấp các kiến thức và kỹ năng quan trọng, giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp IT. Vì vậy, hãy bắt đầu hành trình học tập ngay hôm nay để mở rộng cơ hội nghề nghiệp và phát triển kỹ năng chuyên môn nhé! 

Nếu gặp khó khăn trong việc tự học nhưng muốn nhanh chóng đạt kết quả cao thì hãy tham khảo ngay khoá luyện thi chứng chỉ AWS chuyên nghiệp tại đây!

Download - Giáo trình thuật toán

13 + 15 =

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

12 + 4 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM