Trang chủ » Blog » Kiến thức tổng quan về SQL (Structured Query Language)

Kiến thức tổng quan về SQL (Structured Query Language)

SQL hay viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc giúp bạn truy xuất và cập nhật dữ liệu ở DB. Với mỗi RDBMS thì SQL sẽ thay đổi nhỏ ở một số cú pháp, nhưng nhìn chung điều đó là không nhiều. Bài viết sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng SQL trên hệ quản trị MySQL.

1. Kiểu dữ liệu

Với mỗi table, sẽ có nhiều column, mỗi column được xem là thuộc tính của đối tượng. Và mỗi column sẽ có mỗi kiểu dữ liệu khác nhau, thường các kiểu mà chúng ta hay gặp:

  • Kí tự, chuỗi (String)
  • Số (Numeric)
  • Ngày và giờ (Date and Time)

Với mỗi loại, mình có liệt kê các kiểu thường xuyên được dùng để xây dựng DB, hãy cùng xem các bảng bên dưới.

1.1. Kiểu String

Kiểu dữ liệuMô tả
CHAR (size)Độ dài là cố định.
Phạm vi 0 đến 255. Mặc định là 1
VARCHAR (size)Độ dài thay đổi được.

Phạm vi 0 đến 65,535.

TINYTEXTĐộ dài thay đổi được, tối đa là 255 kí tự
TEXTĐộ dài thay đổi được.

Phạm vi 0 đến 65,535.

MEDIUMTEXTĐộ dài tối đa đến 16,777,215.
LONGTEXTĐộ dài tối đa đến 4,294,967,295.

Ngoài ra, nếu cần lưu trữ giá trị nhị phân thì có thể sử dụng kiểu BLOB.

1.2. Kiểu Numeric

Kiểu dữ liệuMô tả
BITKiểu số có kích thước nhỏ nhất. Giá trị mặc định là 1.
BOOL (BOOLEAN)Kiểu TRUE/FALSE
TINYINT, SMALLINT, INT, BIGINTCác kiểu số nguyên
FLOAT, DOUBLE, DECIMALCác kiểu số thực (số thập phân)

1.3. Kiểu Date

Kiểu dữ liệuMô tả
DATEKiểu ngày, định dạng là: yyyy-mm-dd
DATETIMEKiểu ngày và giờ, định dạng là: yyyy-mm-dd hh:mm:ss
TIMESTAMPTương tự như kiểu DATETIME, nhưng lưu dữ liệu theo chuẩn UTC.
TIMEKiểu giờ, định dạng là: hh:mm:ss
YEARKiểu năm, lưu trữ 4 chữ số.
[Database] SQL (Part 1)

[Database] SQL (Part 1)

[Database] SQL (Part 2)

[Database] SQL (Part 2)

2. Toán tử so sánh

Được sử dụng so sánh các dữ liệu với nhau, từ đó mới lọc kết quả cuối cùng của câu lệnh SQL.

Các toán tử so sánh cũng gần giống như các phép toán học.

Toán tửChú thích
=So sánh bằng
>So sánh lớn hơn
<So sánh nhỏ hơn
>=So sánh lớn hơn hoặc bằng
<=So sánh nhỏ hơn hoặc bằng
<>Có thể dùng !=, đây là phép so sánh khác

3. Toán tử logic

Được sử dụng để phối hợp các biểu thức điều kiện với nhau

Toán tửÝ nghĩa
ANDTrả về TRUE nếu 2 biểu thức cùng trả về TRUE.
INTrả về TRUE nếu chỉ cần có biểu thức trong danh sách điều kiện là TRUE
NOTPhủ định biểu thức trả về kiểu BOOLEAN.
ORTrả về TRUE nếu một trong hai biểu thức là TRUE
LIKEKiểm tra tính gần đúng của dữ liệu.
BETWEENTrả về TRUE, nếu giá trị thuộc trong đoạn
ALLTrả về TRUE nếu tất cả tập so sánh là TRUE.
ANYTrả về TRUE nếu có bất kỳ giá trị ở tập so sánh là TRUE.
EXISTSTrả về TRUE nếu truy vấn trả về ít nhất một dòng dữ liệu
SOMETrả về TRUE nếu vài giá trị ở tập so sánh là TRUE.

4. NULL

Là một giá trị đặc biệt, nó thể hiện 3 ý nghĩa sau:

  • Thể hiện giá trị chưa được xác định rõ ràng.
  • Giá trị ở đây không phải là rỗng hay 0.
  • Không thể dùng các toán tử so sánh thông thường với NULL, mà cần sử dụng toán tử IS. Như là IS NULL hay IS NOT NULL.

Kết luận

Hôm nay mình chỉ giới thiệu lại phần SQL đến đây thôi, có thể thấy rằng SQL cũng có nhiều khái niệm tương tự như bên ngôn ngữ lập trình. Nhưng đây chỉ là ngôn ngữ để thao tác với các dữ liệu ở DB, tức là chỉ thao tác với tầng dưới cùng của một hệ thống, được xem như là phương tiện để một ứng dụng giao tiếp được với DB trong hệ thống.

Download - Giáo trình thuật toán

5 + 8 =

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

8 + 6 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM