Trang chủ » Blog » Lưu ngay 5 khóa học ISTQB Online chất lượng cho người mới bắt đầu học

Lưu ngay 5 khóa học ISTQB Online chất lượng cho người mới bắt đầu học

bởi Admin | 08/01/2024 11:56 | Blog

Bạn đang tìm kiếm cơ hội để nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm? Bạn muốn tham gia khóa học online ISTQB để có chứng chỉ quốc tế công nhận và tạo lợi thế trong sự nghiệp của mình? Vậy tại sao không lựa chọn học ISTQB online? Dưới đây là 5 khóa học online ISTQB Online chất lượng cho người mới bắt đầu học

Vì sao nên học ISTQB sớm?

Vì sao nên học chứng chỉ ISTQB sớm

Vì sao nên học chứng chỉ ISTQB sớm?

 

Có một số lý do quan trọng để bạn nên học ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) sớm:

 • Tiêu chuẩn quốc tế 
 • Cung cấp kiến thức chuyên sâu 
 • Phát triển năng lực và sự chuyên môn 
 • Nâng cao độ tin cậy và chất lượng 
 • Tạo cơ hội nghề nghiệp

Với những lợi ích trên, học ISTQB sớm sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc và tạo ra các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm.

Lợi ích khi đăng ký các khóa học online ISTQB

Lợi ích của khoá học ISTQB online

Lợi ích của khoá học ISTQB online

 

Đăng ký các khóa học online ISTQB trực tuyến mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho người học. Dưới đây là một số lợi ích khi đăng ký các khóa học online ISTQB trên mạng:

 • Linh hoạt về thời gian và địa điểm
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí
 • Học tập tự pace: Các khóa học online ISTQB trực tuyến thường cho phép bạn học theo tốc độ riêng của mình. 
 • Truy cập vào tài liệu và nguồn tư liệu phong phú

5 khóa học online ISTQB Online chất lượng cho người mới bắt đầu học

Nếu bạn mới bắt đầu học về ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), dưới đây là danh sách 5 khóa học online ISTQB trực tuyến chất lượng cho người mới:

 1. ISTQB Foundation Level Certification
 2. ISTQB Agile Tester Extension 
 3. ISTQB Test Analyst
 4. ISTQB Test Manager
 5. ISTQB Advanced Level Certification

Hãy tìm hiểu các tổ chức hoặc trung tâm đào tạo uy tín trực tuyến để tham gia các khóa học online ISTQB này. Đảm bảo kiểm tra giảng viên, giá cả và chất lượng khóa học trước khi đăng ký.

Khoá học ISTQB Online chất lượng cho người mới bắt đầu học

Khoá học ISTQB Online chất lượng cho người mới bắt đầu học

Tham khảo: Bỏ túi kinh nghiệm học và thi ISTQB để đậu ngay lần thi đầu tiên

Khóa học online ISTQB Foundation Level Certification của CSC 

Link: https://csc.edu.vn/kiem-thu-phan-mem/ISTQB-Foundation_167

Khóa học online ISTQB Foundation Level Certification là một khóa học cơ bản và quan trọng trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm. 

Mục tiêu:

 • Khóa học nhằm cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản về các nguyên tắc và quy trình kiểm thử phần mềm theo chuẩn ISTQB.
 • Giúp bạn hiểu các thuật ngữ, khái niệm và phương pháp kiểm thử quan trọng trong lĩnh vực này.
 • Chuẩn bị cho bạn để có thể đạt được chứng chỉ ISTQB Foundation Level, một chứng chỉ quốc tế công nhận năng lực kiểm thử phần mềm.

Nội dung khóa học:

 • Giới thiệu về kiểm thử phần mềm:
 • Chuẩn mực ISTQB
 • Quy trình kiểm thử phần mềm:
 • Kỹ thuật kiểm thử phần mềm:
 • Các khái niệm và thuật ngữ quan trọng:

Kết quả: 

Sau khi hoàn thành khóa học online ISTQB Foundation Level Certification, bạn sẽ có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm và sẽ sẵn sàng để thi chứng chỉ ISTQB Foundation Level. Chứng chỉ này là một công nhận quốc tế về năng lực kiểm thử phần mềm và có thể giúp bạn thể hiện năng lực và sự chuyên môn trong lĩnh vực này.

Khóa học online ISTQB Agile Tester Extension

Link: https://www.testingvn.com/viewtopic.php?t=20899

Khóa học online ISTQB Agile Tester Extension là một khóa học mở rộng dành cho những người đã có kiến thức cơ bản về ISTQB và muốn áp dụng phương pháp kiểm thử trong môi trường phát triển Agile.

Mục tiêu:

 • Khóa học nhằm cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng để áp dụng các phương pháp và công cụ kiểm thử phần mềm trong môi trường phát triển Agile.
 • Hiểu rõ về vai trò của một tester trong môi trường Agile và cách làm việc hiệu quả với các thành viên trong nhóm phát triển.
 • Chuẩn bị cho bạn để có thể đạt được chứng chỉ ISTQB Agile Tester Extension, một chứng chỉ quốc tế công nhận năng lực kiểm thử phần mềm trong môi trường Agile.

Nội dung khóa học:

 • Giới thiệu về phát triển phần mềm Agile:
 • Vai trò của tester trong môi trường Agile:
 • Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm trong Agile:
 •  Quản lý rủi ro và lập kế hoạch kiểm thử trong Agile:
 • Kiểm thử và tích hợp liên tục:

Kết quả:

Sau khi hoàn thành khóa học online ISTQB Agile Tester Extension, bạn sẽ có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện kiểm thử phần mềm trong môi trường Agile. Chứng chỉ ISTQB Agile Tester Extension được công nhận quốc tế và có thể là một lợi thế trong việc thể hiện năng lực và chuyên môn của bạn trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm Agile.

Khóa học online ISTQB Test Analyst của Testerhn 

Link: https://testerhn.com/khoa-hoc-advance-istqb-test-analyst-bid363.html

Khóa học online ISTQB Test Analyst là một khóa học chuyên sâu tập trung vào vai trò của một nhà phân tích kiểm thử phần mềm. 

Mục tiêu:

 • Khóa học nhằm cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc nhà phân tích kiểm thử phần mềm.
 • Hiểu rõ về các phương pháp, quy trình và kỹ thuật để phân tích yêu cầu, lập kế hoạch kiểm thử, thiết kế ca kiểm thử và đánh giá kết quả kiểm thử.
 • Chuẩn bị cho bạn để có thể đạt được chứng chỉ ISTQB Test Analyst, một chứng chỉ quốc tế công nhận năng lực nhà phân tích kiểm thử phần mềm.

Nội dung khóa học:

 • Khái niệm và vai trò của nhà phân tích kiểm thử 
 • Phân tích yêu cầu kiểm thử
 • Lập kế hoạch kiểm thử
 • Thiết kế ca kiểm thử
 • Đánh giá kết quả kiểm thử

Kết quả

Sau khi hoàn thành khóa học online ISTQB Test Analyst, bạn sẽ có kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc nhà phân tích kiểm thử phần mềm. Chứng chỉ ISTQB Test Analyst được công nhận quốc tế và có thể là một lợi thế để xác định năng lực và chuyên môn của bạn trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm.

Khóa học online ISTQB Test Manager của Testerhn

Link: https://testerhn.com/khoa-hoc-advance-istqb-test-manager-bid352.html

Khóa học online ISTQB Test Manager là một khóa học chuyên sâu tập trung vào vai trò và kỹ năng quản lý kiểm thử phần mềm. 

Mục tiêu:

 • Khóa học online ISTQB nhằm cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng quản lý dự án kiểm thử phần mềm.
 • Hiểu rõ về quy trình, công cụ và kỹ thuật để lập kế hoạch, quản lý nguồn lực, đảm bảo chất lượng kiểm thử và cung cấp báo cáo.
 • Chuẩn bị cho bạn để có thể đạt được chứng chỉ ISTQB Test Manager, một chứng chỉ quốc tế công nhận năng lực quản lý kiểm thử phần mềm.

Nội dung khóa học online ISTQB:

 • Khái niệm và vai trò của Test Manager:
 • Quy trình quản lý kiểm thử:
 • Quản lý nguồn lực kiểm thử:
 • Đảm bảo chất lượng kiểm thử
 • Báo cáo và giao tiếp

Kết quả:

Sau khi hoàn thành khóa học online ISTQB Test Manager, bạn sẽ có kiến thức và kỹ năng quản lý dự án kiểm thử phần mềm. Chứng chỉ ISTQB Test Manager được công nhận quốc tế và có thể là một lợi thế để xác định năng lực và chuyên môn của bạn trong lĩnh vực quản lý kiểm thử phần mềm.

Khóa học online ISTQB Advanced Level Certification của Testerpro

Link: https://testerpro.vn/khoa-hoc-istqb-advanced/

Khóa học online ISTQB Advanced Level Certification là một khóa học cao cấp dành cho những người đã có kiến thức và kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Nó nhằm mục đích cung cấp cho học viên một sự hiểu biết sâu về các khía cạnh nâng cao của kiểm thử phần mềm. 

Mục tiêu:

 • Khóa học online ISTQB nhằm cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm.
 • Nắm vững các khái niệm và phương pháp kiểm thử nâng cao, bao gồm kiểm thử áp dụng, kiểm thử quản lý, kiểm thử công nghệ, và kiểm thử phần mềm quy mô lớn.
 • Chuẩn bị cho bạn để đạt được chứng chỉ ISTQB Advanced Level Certification, một chứng chỉ quốc tế công nhận năng lực kiểm thử phần mềm ở mức độ nâng cao.

Cấu trúc khóa học online ISTQB

 • Mô-đun Kiểm thử Áp dụng (Test Manager)
 • Mô-đun Kiểm thử Quản lý (Test Analyst)
 • Mô-đun Kiểm thử Công nghệ (Technical Test Analyst)
 • Mô-đun Kiểm thử Phần mềm Quy mô Lớn (Test Manager)

Kết quả: 

Sau khi hoàn thành khóa học online ISTQB Advanced Level Certification, bạn sẽ có kiến thức sâu về các khía cạnh nâng cao của kiểm thử phần mềm và có thể áp dụng chúng trong công việc thực tế. 

Kết luận 

Tổ chức ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) đã cung cấp cho bạn một cơ hội tuyệt vời để học online ISTQB. Học ISTQB online không chỉ đơn giản là một sự tiện lợi, mà còn mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho việc phát triển sự nghiệp của bạn.

 

Download - Giáo trình thuật toán

9 + 13 =

Tags:

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BẠN MUỐN HỌC LẬP TRÌNH?

GỌI NGAY

098 953 44 58

Đăng ký tư vấn lộ trình học lập trình

Đăng ký tư vấn, định hướng lộ trình học và giải đáp các thắc mắc về ngành nghề – Miễn phí – Online.

13 + 3 =

TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM
TƯ VẤN VỀ LỘ TRÌNH HỌC NGHỀ LẬP TRÌNH TẠI CODEGYM